Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kret, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7665-9213

ResearcherID: U-4454-2018

Scopus: 53984293600

PBN: 3950656

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułApplying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies
  AutorzyAleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoAquaConSoil Copenhagen 2015 : 13textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation
  AutorzyAleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — tekst: https://goo.gl/6myiNR
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa Deba
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Monika Cichostępska, Grzegorz MALINA
  ŹródłoEcological Chemistry and Engineering. S. — 2013 vol. 20 iss. 2, s. 265–278
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułIdentification of TCE and PCE sorption and biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling : batch and column studies
  AutorzyE. KRET, A. KIECAK, G. MALINA, I. Nijenhuis, A. POSTAWA
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2015 vol. 22 iss. 13, s. 9877–9888. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-015-4156-9.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułIntrinsic biodegradation potentials in groundwater contaminated with tri- and tetrachloroethene in the vicinity of Nowa Deba waterworks
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 109–115
6
 • [referat, 2013]
 • TytułMethodology for managing groundwater resources contaminated with chlorinated ethens
  AutorzyEwa KRET, S. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA
  ŹródłoIAH 2013 : solving the groundwater challenges of the 21textsuperscript{st} century : International Association of Hydrogeologists 40th international congress : Perth, Australia, 15–20 September, 2013 : program & abstracts book / International Association of Hydrogeologists. — [Australia : IAH], [2013]. — S. 109
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModel numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280
8
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułMultilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworks
  AutorzyTomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — S. 411–431
9
 • [referat, 2017]
 • TytułNumerical modeling of the groundwater pollution and contaminant plume migration from the industrial waste site in Stalowa Wola (South Poland)
  AutorzyKRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 174
10
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena opóźnienia migracji TCE i PCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statycznych
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 41
11
12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOcena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa Dęba
  AutorzyEwa KRET, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335
13
 • [referat, 2017]
 • TytułRequirements for numerical hydrogeological model implementation for predicting the environmental impact of the mine closure based on the example of the Zn/Pb mines in the Olkusz area
  AutorzyEwa KRET, Mariusz CZOP, Dorota PIETRUCIN
  Źródło13textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress - Mine Water and Circular Economy [Dokument elektroniczny] : Lappeenranta, Finland, 25–30 June 2017 : proceedings, vol. 1 / eds. Christian Wolkersdorfer. — [Finland : IMWA – International Mine Water Association], cop. 2017. — S. 703–709
14
 • [referat, 2017]
 • TytułSpecifics of contaminant plume migration from the tailing pond within multilayer quaternary aquifer with important influence of the river hyporheic zone
  AutorzyKRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 177
15
 • [referat, 2013]
 • TytułTransport and fate of TCE and PCE in groundwater under the exploitation conditions of the Nowa Dęba waterworks
  AutorzyEwa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA
  ŹródłoAquaConSoil 2013 : 12textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on groundwater-soil-systems and water resource management : Barcelona, Spain, 16–19 April, 2013 : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], cop. 2013. — S. 72
16
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułTri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures
  AutorzyE. KRET, S. J. GRAJALES MESA, A. KIECAK, G. MALINA
  ŹródłoWater contamination emergencies : managing the threats / eds. Urlich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson. — Cambridge : RSC Publishing, cop. 2013. — S. 71–85
17
 • [referat, 2016]
 • TytułZagadnienia metodyczne w modelowaniu migracji substancji ropochodnych LNAPL i DNAPL na przykładzie obszaru starej gazowni w Bydgoszczy
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP, Ewa KRET
  ŹródłoMPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 29
18
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułZanieczyszczenie użytkowych poziomów wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem: chatakterystyka, zagrożenia, migracja i remediacja
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA
  ŹródłoRekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011. — S. 53–70