Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Kiecak, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3957463

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułApplying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies
  AutorzyAleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoAquaConSoil Copenhagen 2015 : 13textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation
  AutorzyAleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — tekst: https://goo.gl/6myiNR
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa Deba
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Monika Cichostępska, Grzegorz MALINA
  ŹródłoEcological Chemistry and Engineering. S. — 2013 vol. 20 iss. 2, s. 265–278
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAssessment of TCE and PCE biodegradation in quaternary aquifer using compound specific isotope analysis
  AutorzyAleksandra KIECAK
  ŹródłoV International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — S. 16–17
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułIdentification of TCE and PCE sorption and biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling : batch and column studies
  AutorzyE. KRET, A. KIECAK, G. MALINA, I. Nijenhuis, A. POSTAWA
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2015 vol. 22 iss. 13, s. 9877–9888. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-015-4156-9.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułIntrinsic biodegradation potentials in groundwater contaminated with tri- and tetrachloroethene in the vicinity of Nowa Deba waterworks
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 109–115
7
 • [referat, 2014]
 • TytułModel numeryczny remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu PRB
  AutorzyAleksandra KIECAK
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń/Katowice, 6–8 października 2014 : streszczenia / CBiDGP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2014]. — S. 89
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModel numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280
9
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułMultilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworks
  AutorzyTomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — S. 411–431
10
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena opóźnienia migracji TCE i PCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statycznych
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 41
11
12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOcena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa Dęba
  AutorzyEwa KRET, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335
13
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułTri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures
  AutorzyE. KRET, S. J. GRAJALES MESA, A. KIECAK, G. MALINA
  ŹródłoWater contamination emergencies : managing the threats / eds. Urlich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson. — Cambridge : RSC Publishing, cop. 2013. — S. 71–85
14
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWykorzystanie metod izotopowych do badania biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w wodach podziemnych
  AutorzyAleksandra KIECAK
  ŹródłoRemediacja, rekultywacja i rewitalizacja / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — S. 167–176
15
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWykorzystanie modelowania numerycznego do projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE
  AutorzyAleksandra KIECAK
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 7 / pod red. nauk.  Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2015. — S. 109–120
16
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułZanieczyszczenie użytkowych poziomów wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem: chatakterystyka, zagrożenia, migracja i remediacja
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA
  ŹródłoRekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011. — S. 53–70