Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Kiecak, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3957463

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies
2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation
3
 • Assessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa Deba
4
 • Assessment of TCE and PCE biodegradation in quaternary aquifer using compound specific isotope analysis
5
 • Identification of TCE and PCE sorption and biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling
6
 • Intrinsic biodegradation potentials in groundwater contaminated with tri- and tetrachloroethene in the vicinity of Nowa Deba waterworks
7
 • Model numeryczny remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu PRB
8
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych
9
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworks
10
 • Ocena opóźnienia migracji TCE i PCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statycznych
11
 • Ocena opóźnienia migracji TCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statystycznych
12
 • Ocena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa Dęba
13
 • Tri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures
14
 • Wykorzystanie metod izotopowych do badania biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w wodach podziemnych
15
 • Wykorzystanie modelowania numerycznego do projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE
16
 • Zanieczyszczenie użytkowych poziomów wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem: chatakterystyka, zagrożenia, migracja i remediacja