Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Kiecak, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3957463Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16547
201711
20154211
201422
2013514
2012211
2011211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16781
201711
2015422
2014211
2013523
2012211
201122
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16133
201711
2015422
201422
201355
201222
201122
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16412
201711
2015413
201422
2013523
201222
201122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16115
201711
2015431
201422
201355
2012211
2011211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16124
201711
2015431
201422
201355
2012211
2011221
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // W: AquaConSoil Copenhagen 2015 : 13\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-20. — A. Kiecak – dod. afiliacja: Helmholtz Zentrum München, Germany. — tekst: https://goo.gl/6myiNR

 • keywords: TCE, PCE, remediation, numerical modeling, groundwater, fate and transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-017-6556-2

3
 • Assessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa DebaOcena możliwości samoistnej biodegradacji w wodach podziemnych zanieczyszczonych chlorowanymi etenami w rejonie Nowej Dęby / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Monika Cichostępska, Grzegorz MALINA // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2013 vol. 20 iss. 2, s. 265–278. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/eces-2013-0019

4
 • Assessment of TCE and PCE biodegradation in quaternary aquifer using compound specific isotope analysis / Aleksandra KIECAK // W: V International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — ISBN: 978-83-61644-46-0. — S. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Intrinsic biodegradation potentials in groundwater contaminated with tri- and tetrachloroethene in the vicinity of Nowa Deba waterworksOcena możliwości samoistnej biodegradacji tri- i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie ujęcia Nowa Dęba / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2013.7(1)014

7
 • Model numeryczny remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu PRBNumerical model of with TCE and PCE contaminated groundwater remediation using PRB method / Aleksandra KIECAK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń/Katowice, 6–8 października 2014 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 8th international conference : 6–8 October 2014 : abstracts / CBiDGP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2014]. — S. 89. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: remediacja, model, wody podziemne

  keywords: model, remediation, groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnychNumerical TCE and PCE transport modelling as a tool in designing effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: TCE, PCE, remediacja, wody podziemne, model transportu mas

  keywords: TCE, PCE, remediation, groundwater, mass transport modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworksWielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba / Tomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 411–431. — Bibliogr. s. 430–431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena opóźnienia migracji TCE i PCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statycznych[Estimation of retardation of TCE migration in a porous medium using batch tests] / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 41. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena opóźnienia migracji TCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statystycznychEstimation of retardation of tce migration in a porous medium using batch tests / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2013 t. 61 nr 1, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.. — II Polski Kongres Geologiczny. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=1461

 • keywords: TCE, batch test, retardation coefficient, partition coefficient, sorption isotherm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa DębaEvaluation of Quaternary groundwater chemical status exploited by waterworks in Nowa Dęba / Ewa KRET, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Józefa Górskiego i Andrzeja Sadurskiego. — XV Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. — Warszawa : PIG, 2011

 • keywords: TCE, PCE, groundwater chemical status, quaternary groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Tri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures / E. KRET, S. J. GRAJALES MESA, A. KIECAK, G. MALINA // W: Water contamination emergencies : managing the threats / eds. Urlich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson. — Cambridge : RSC Publishing, cop. 2013. — (Special Publication ; no. 345). — Volume based on the proceedings of the Water Contamination Emergencies: managing the threats conference : Mülheim and der Ruhr, Germany, 19–21 November 2012. — ISBN: 978-1-84973-441-7. — S. 71–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie metod izotopowych do badania biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w wodach podziemnychApplication of isotopic methods in assessing biodegradation of organic contaminants in groundwater / Aleksandra KIECAK // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 174–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie modelowania numerycznego do projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCEApplying numerical modelling for designing effective remediation of TCE and PCE contaminated groundwater / Aleksandra KIECAK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 7 / pod red. nauk.  Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2015. — ISBN: 978-83-939544-1-4. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 118–120, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: remediacja, wody podziemne, model numeryczny, przepuszczalna bariera aktywna

  keywords: remediation, groundwater, numerical model, permeable reactive barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zanieczyszczenie użytkowych poziomów wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem: chatakterystyka, zagrożenia, migracja i remediacjaContamination of useful aquifers with tri- and tetrachloroethene: characteristics, hazards, fate and transport, and remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa = Reclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 884/2011). — ISBN: 978-83-89696-65-7. — S. 53–70. — Bibliogr. s. 65–70. — Afiliacja: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: