Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kwaśny, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania strukturalne mezoporowatej krzemionki otrzymanej poprzez hydrolityczną polikondensację oktawodorooktasilseskwioksanu
  AutorzyMagdalena KWAŚNY
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 294–301
 • słowa kluczowe: mezoporowata krzemionka, oktawodorooktasilseskwioksany, badania strukturalne

  keywords: mesoporous silica, octahydridooctasilsesquioxanes, structural studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2012]
 • TytułCharacteristic of mesotextured cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes silica
  AutorzyM. KWAŚNY, P. JELEŃ, M. HANDKE
  Źródło6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2012]
 • TytułSilseskwioksany jako prekursory do otrzymywania mezoporowatej krzemionki
  AutorzyKWAŚNY M., HANDKE M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2011]
 • TytułSpectroscopic studies of the hydrolytic polycondensation of $T_{8}^{H}$ : [poster]
  AutorzyM. HANDKE, M. KWAŚNY, A. Kowalewska, M. SITARZ
  ŹródłoXItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy ICMS 2011 : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław–Kudowa Zdrój, 17–21.09.2011 : programme, abstracts, list of participants / ed. Marek Drozd. — Wrocław : Polish Academy of Sciences. Department of Molecular Spectroscopy. Institute of Low Temperature and Structure Research, cop. [2011]. — S. 158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułSpectroscopic study of $T_{8}^{H}$ and TEOS hydrolytic polycondensation process
  AutorzyMagdalena KWAŚNY, Mirosław HANDKE
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 248
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2013]
 • TytułSpectroscopic study of $T_{8}^{H}$ and TEOS hydrolytic polycondensation process
  AutorzyMagdalena KWAŚNY, Mirosław HANDKE
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 248
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2013]
 • TytułSpectroscopy studies of $TiO_{2}$/ carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method
  AutorzyNOCUŃ Marek, KWAŚNY Sławomir, KWAŚNY Magdalena
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 249
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułSpectroscopy studies of $TiO_{2}$/carbon nanotubes nanocomposite layers synthesized by the sol-gel method
  AutorzyMarek NOCUŃ, Sławomir KWAŚNY, Magdalena KWAŚNY, Irena GRELOWSKA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 203
 • keywords: carbon nanotubes, thin films, sol-gel, titanium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2013]
 • TytułStructural studies of mesoporous silica obtained by hydrolytical polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane
  AutorzyMagdalena KWAŚNY
  ŹródłoVIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — S. 9
 • keywords: mesoporous silica, structural studies, ocyahydridooctasilsesquioxanes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13