Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kuźmińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Barwa szkliw i mas ceramicznych zawierających pigmenty z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$
2
 • Comparison of properties of perovskite and zirconium red pigments
3
 • Influence of firing temperature on colour of transparent ceramic glazes dyed with perovskite-based red pigments
4
 • Metody {\em soft chemistry} w otrzymywaniu pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$
5
 • Otrzymywanie pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ metodami \emph{soft chemistry}
6
 • Porównanie właściwości barwiących perowskitowych i cyrkonowych pigmentów czerwonych
7
 • Technological aspects of application of red perovskite-type pigments
8
 • Wpływ parametrów technologicznych na barwę szkliw i mas ceramicznych zawierających pigment z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$
9
 • Wpływ skali procesu na przebieg syntezy czerwonego pigmentu o składzie $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$
10
 • Wpływ stopnia rozdrobnienia pigmentów w układzie $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ na barwę szkliw transparentnych
11
 • Wpływ zwiększenia skali procesu na przebieg syntezy i właściwości barwne pigmentu $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$
12
 • Zastosowanie pigmentów $(Ce,Pr)O_{2}$ o strukturze fluorytu w zdobnictwie płytek ceramicznych