Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kuźmińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1284
201511
2014211
2013211
201222
2011532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1293
201511
201422
201322
201222
2011532
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1293
201511
201422
201322
201222
2011532
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
201511
201422
201322
201222
201155
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1248
201511
2014211
2013211
201222
2011523
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1248
201511
2014211
2013211
201222
20115231
 • Barwa szkliw i mas ceramicznych zawierających pigmenty z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Colour of glazes and ceramic masses containing pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system / STOBIERSKA E., KUŹMIŃSKA K., BUĆKO M. M., LIS J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of properties of perovskite and zirconium red pigments / KUŹMIŃSKA Katarzyna, BUĆKO Mirosław M. // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1–2], ID: 01636. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dod. afiliacja autorów: The Polish Ceramic Society

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of firing temperature on colour of transparent ceramic glazes dyed with perovskite-based red pigments : poster abstract / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna KUŹMIŃSKA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1147. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Pełny tekst na tym samym dysku Flash. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Dod. afiliacja Autorki: K. Kuźmińskiej – The Polish Ceramic Society

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metody {\em soft chemistry} w otrzymywaniu pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Preparation of the pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by {\it soft chemistry} methods / BUĆKO M. M., STOBIERSKA E., LIS J., ZIENTARA D., KUŹMIŃSKA K. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Otrzymywanie pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ metodami \emph{soft chemistry}Preparation of pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by soft chemistry methods / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Ewa STOBIERSKA, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 186–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/860

 • słowa kluczowe: pigment, metody soft chemistry, perowskit itrowo-glinowy

  keywords: pigment, soft chemistry methods, yttrium-aluminium perovskite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie właściwości barwiących perowskitowych i cyrkonowych pigmentów czerwonychComparison of colouring properties of perovskite and zirconium red pigments / KUŹMIŃSKA K., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Technological aspects of application of red perovskite-type pigments / E. STOBIERSKA, K. KUŹMIŃSKA, M. M. BUĆKO, J. LIS // W: seres'11 [Dokument elektroniczny] : II. international ceramic, glass, porcelain enamel, glaze and pigment congress : 10–12 October 2011, Eskişehir, Türkiye : abstract CD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : Anadolu Üniversitesi], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: 10 October 2011 Maví Salon: Pigment)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ parametrów technologicznych na barwę szkliw i mas ceramicznych zawierających pigment z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Influence of technological parameters on colour of glaze and ceramic masses containing pigment from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ / Ewa STOBIERSKA, Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 472–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ skali procesu na przebieg syntezy czerwonego pigmentu o składzie $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$Influence of scale effect on synthesis of $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$ red pigment / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ stopnia rozdrobnienia pigmentów w układzie $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ na barwę szkliw transparentnychEffects of size reduction of pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system on colour of transparent glazes / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna KUŹMIŃSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 164–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ zwiększenia skali procesu na przebieg syntezy i właściwości barwne pigmentu $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$Scale-up of $YAl_{0.97}Cr_{0.03}O_{3}$ pigment synthesis / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.

 • słowa kluczowe: pigment, mineralizator, perowskit itrowo-glinowy

  keywords: pigment, mineralizer, yttrium-aluminium perovskite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie pigmentów $(Ce,Pr)O_{2}$ o strukturze fluorytu w zdobnictwie płytek ceramicznychApplication of $(Ce,Pr)O_{2}$ fluorite type pigments for ceramic tiles decoration / Ewa STOBIERSKA, Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: