Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Kotyza, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2134-8949

ResearcherID: brak

Scopus: 6602916657

PBN: 3996593

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Assessing the impact of water cooling on PV modules efficiency
2
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
3
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
4
 • Autonomiczny system i sposób magazynowania oraz dostarczania wody deszczowej
5
 • Badania otworowego wymiennika ciepła w aspekcie ich parametrów cieplnych na potrzeby współpracy z pompą ciepła
6
 • Badania otworowego wymiennika ciepła w aspekcie ich parametrów cieplnych na potrzeby współpracy z pompą ciepła
7
 • BUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE
8
 • Design and development of a didactic and research stand for exploitation tests under defined conditions
9
 • Design and development of a didactic and research stand for exploitation tests under defined conditions
10
 • Design and development of a didactic mobile installation with solid fuel boilers and a heat pump
11
 • Design and development of a didactic mobile installation with solid fuel boilers and a heat pump
12
 • Design and development of portable, low-cost thermal response test device
13
 • Development of a network of cooperation for the promotion of renewable energy sources – BUS OZE
14
 • Education and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGiOŚ AGH in Miekinia
15
 • Education and research in the field of renewable sources of energy in the centre of sustainable development and energy savings WGGiOS AGH in Miekinia
16
 • Education and research in the field of renewable sources of energy in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGIOS AGH in Miekinia
17
 • Edukacja w zakresie pomp ciepła w Laboratorium AGH w Miękini
18
 • Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
19
 • Exploitation tests of borehole heat exchangers in the laboratory of renewable energy sources in Miekinia – Poland
20
 • Geothermal education at the AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland
21
 • Hybrid res systems on example of the AGH-UST educational and research laboratory of renewable energy sources and energy saving in Miekinia, Poland
22
 • Odnawialne źródła energii – energia geotermalna, pompy ciepła
23
 • Scientific activities in the field of geothermal heat pumps in laboratory of renewable energy sources in Miekinia - Poland
24
 • Scientific activities in the field of geothermal heat pumps in laboratory of renewable energy sources in Miekinia - Poland
25
 • Termomodernìzacâ naukovo-doslìdnoï laboratorìï vìdnovlûval'nih džerel ta energozberežennâ AGH naukovo-tehnìčnogo unìversitetu v Mênkìnì