Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czop, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-krm


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6347-5412 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36170362200

PBN: 5e709208878c28a04738eee1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
2
 • A method for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers, and a device for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbersVerfahren zur detektion von Herstellungsfehlern an hydraulischen dämpfern, insbesondere Stoßdämpfern, und vorrichtung zur detektion von herstellungsfehlern an Hydraulischen dämpfern, insbesondere Stoßdämpfern / EMT-SYSTEM Sp. z o.o, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Braska Damnian, Hetmańczyk Mariusz, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: G01M 17/04\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 3505903 B1 ; Udziel. 2020-10-14 ; Opubl. 2020-10-14. — Zgłosz. nr EP17211260 z dn. 2017-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3505903B1.pdf

 • słowa kluczowe: amortyzator hydrauliczny, amortyzator samochodowy, widmo mocy, wada produkcyjna

  keywords: hydraulic damper, shock absorber, manufacturing defects, power spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A method for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers, and a device for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers / EMT-System Sp. z o.o, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Braska Damnian, Hetmańczyk Mariusz, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: G01M 17/04\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3505903 A1 ; Opubl. 2019-07-03. — Zgłosz. nr EP17211260 z dn. 2017-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3505903A1.pdf

 • słowa kluczowe: amortyzator hydrauliczny, amortyzator samochodowy, widmo mocy, wada produkcyjna

  keywords: hydraulic damper, shock absorber, manufacturing defects, power spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A nonlinear, data-driven model applied in the design process of disc-spring valve systems used in hydraulic dampers / Grzegorz Wszołek, Piotr Czop, Antoni Skrobol, Damian Sławik // Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International ; ISSN 0037-5497. — 2013 vol. 89 no. 3 spec. iss., s. 419–431. — Bibliogr. s. 429–430, Abstr.. — P. Czop – afiliacja: Silesian University of Technology

 • keywords: neural network, hydraulic damper, disc valve, fuzzy inference system, finite elements model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0037549712441976

5
 • Aktywny tłumik hydrauliczny, zwłaszcza do strojenia komponentów i badania wpływu zjawiska aeracji cieczy roboczej[Active hydraulic suppressor, preferably for tuning of components and testing of the impact of the working fluid aeration phenomenon] / Politechnika Śląska, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Wszołek Grzegorz, Hetmańczyk Mariusz, Włodarczyk Tomasz, Jakubowski Dawid. — Int.Cl.: F15B 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407552 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407552 z dn. 2014-03-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 27-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407552A1.pdf

 • słowa kluczowe: tłumik hydrauliczny, efekt zapowietrzenia, wyniki eksperymentalne, system zaworowy

  keywords: hydraulic damper, aeration effect, experimental evaluation, valve system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aktywny tłumik hydrauliczny zwłaszcza do strojenia komponentów i badania wpływu zjawiska aeracji cieczy roboczej[Active hydraulic suppressor preferably for tuning of components and testing of the impact of the working fluid aeration phenomenon] / Politechnika Śląska, Gliwice ; wynalazca: Piotr CZOP, Grzegorz Wszołek, Mariusz Hetmańczyk, Tomasz Włodarczyk, Dawid Jakubowski. — Int.Cl.: F15B 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232265 B1 ; Udziel. 2019-01-16 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.407552 z dn. 2014-03-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232265B1.pdf

 • słowa kluczowe: tłumik hydrauliczny, efekt zapowietrzenia, wyniki eksperymentalne, system zaworowy

  keywords: hydraulic damper, aeration effect, experimental evaluation, valve system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of inverse data-driven parametric models in the reconstruction of passenger vehicle wheel vertical movement under ride conditions / Piotr Czop // Journal of Vibration and Control ; ISSN 1077-5463. — 2012 vol. 18 iss. 8, s. 1133–1140. — Bibliogr. s. 1140, Abstr.. — Afiliacja autora: Silesian University of Technology

 • keywords: parametric model, inverse model, passenger vehicle, shock absorber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1077546311410764

8
 • Automatic shape identification by data-driven algorithms with applications to design optimizing in hydraulicsAlgorytmy automatycznej identyfikacji kształtu i ich zastosowania w zagadnieniach optymalizacji urządzeń hydraulicznych / Włodarczyk T. H., Czop P., Sławik D., Wszołek G. // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2012 vol. 16 nr 1, s. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.. — P. Czop – afiliacja: Silesian University of Technology

 • słowa kluczowe: urządzenie hydrauliczne, krzywa charakterystyki, aeracja, metoda pomiarowa

  keywords: filtr Sawickiego-Golaya, hydraulic device, characteristic curve, aeration, Savitzky-Golay filter, measuring method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Development of First-Principle Data-Driven models for design and assessment of technical systems / Piotr CZOP. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, cop. 2011. — 174 s.. — Bibliogr. s. 159–174. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Device for calibrating a holder for transferring semifinished products made by laser sintering / EMT-System Sp. z o.o, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: G05B 19/401\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3508931 A1 ; Opubl. 2019-07-10. — Zgłosz. nr EP18188580 z dn. 2018-08-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3508931A1.pdf

 • słowa kluczowe: protetyka, frezowanie, uchwyt obróbczy, metoda hybrydowa

  keywords: milling, hybrid method, prosthetic, machining grip

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Labelling devicesEtykieciarki / EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. ; twórca: Grzegorz Wszołek, Piotr CZOP. — Locarno Class: 19-02\textsuperscript{10}. — European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Zarejestrowany wzór wspólnotowy ; RCD 003358316-0001 ; Opubl. 2016-11-18. — Zgłosz. nr 003358316-0001 z dn. 2016-09-23. — pp. 110-113. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RCD003358316_0001.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przyrząd do kalibracji uchwytu do przenoszenia półfabrykatów wykonanych metodą spieku laserowego[Device for calibrating a holder for transferring semifinished products made by laser sintering] / EMT-System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: B23Q 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424208 A1 ; Opubl. 2019-07-15. — Zgłosz. nr P.424208 z dn. 2018-01-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 15, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424208A1.pdf

 • słowa kluczowe: protetyka, frezowanie, uchwyt obróbczy, metoda hybrydowa

  keywords: milling, hybrid method, prosthetic, machining grip

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przyrząd do kalibracji uchwytu do przenoszenia półfabrykatów wykonanych metodą spieku laserowego[Device for calibrating a holder for transferring semifinished products made by laser sintering] / EMT-System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: B23Q 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 129607 U1 ; Opubl. 2021-12-06. — Zgłosz. nr W.129607 z dn. 2018-08-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 36, s. 33. — Numer zgłoszenia macierzystego P.424208. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL129607U1.pdf

 • słowa kluczowe: protetyka, frezowanie, uchwyt obróbczy, metoda hybrydowa

  keywords: milling, hybrid method, prosthetic, machining grip

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rapid design of a hydraulic damper valve system / Wszołek G., Czop P., Skrobol A., Sławik D. // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2012 vol. 16 nr 1, s. 45–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.. — Piotr Czop – afiliacja: Silesian University of Technology

 • słowa kluczowe: projektowanie, hydrauliczne amortyzatory samochodowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Simulation of the behavior of disc-spring valve systems with the fuzzy inference systems and Artificial Neural Networks / Grzegorz Wszołek, Piotr Czop, Antoni Skrobol, Damian Sławik // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 11th International Conference, ICAISC 2012 : Zakopane, Poland, April 29–May 3, 2012 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 7268). — ISBN: 978-3-642-29349-8 ; e-ISBN: 978-3-642-29350-4. — S. 634–642. — Bibliogr. s. 642, Abstr.. — Piotr Czop – afiliacja: Silesian University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób pomiaru parametrów przepływu cieczy hydraulicznej metodą PIV przez zawory pasywne, w szczególności zaworów dyskowych, pod kątem zjawiska aeracji[Method for measuring flow parameters of hydraulic liquid by PIV method, through passive valves, in particular the disk valves, considering the aeration effect] / Politechnika Śląska, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Wszołek Grzegorz, Hetmańczyk Mariusz, Włodarczyk Tomasz. — Int.Cl.: G01F 23/292\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407555 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407555 z dn. 2014-03-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407555A1.pdf

 • słowa kluczowe: PIV, tłumik hydrauliczny, efekt zapowietrzenia, wyniki eksperymentalne, zawór dyskowy, przepływ cieczy, particle image velocimetry

  keywords: hydraulic damper, particle image velocimetry, fluid flow, aeration effect, experimental evaluation, disc valve system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wykrywania wad produkcyjnych tłumików hydraulicznych zwłaszcza amortyzatorów hydraulicznych oraz urządzenie do wykrywania wad produkcyjnych tłumików hydraulicznych zwłaszcza amortyzatorów hydraulicznych[A method for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers, and a device for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers] / EMT-SYSTEM Sp. z o.o, Gliwice ; wynalazca: Piotr CZOP, Damnian Braska, Mariusz Hetmańczyk, Jakub Słoniewski, Grzegorz Wszołek. — Int.Cl.: G01M 17/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — tłumaczenie patentu europejskiego ; PL/EP 3505903 T3 ; Udziel. 2020-10-14 ; Opubl. 2021-04-19. — Zgłosz. nr EP17211260 z dn. 2017-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3505903T3.pdf

 • słowa kluczowe: amortyzator hydrauliczny, amortyzator samochodowy, widmo mocy, wada produkcyjna

  keywords: hydraulic damper, shock absorber, manufacturing defects, power spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The application of a first-principle damper model for tracking the variation of eigenvalues under non-stationary road excitation / Piotr Czop, Grzegorz Wszołek, Dawid Jakubowski, Wojciech Czaja // W: Condition monitoring of machinery in non-stationary operations : proceedings of the second international conference “Condition Monitoring of Machinery in Non-stationnary Operations” CMMNO'2012 ; [Hammamet, Tunisia, March 26–28, 2012] / eds. Tahar Fakhfakh [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — W bazie Web of Science ISBN 978-3-642-28768-8. — ISBN: 978-3-642-28767-1. — S. 565–572. — Bibliogr. s. 572, Abstr.. — Afiliacja: Silesian University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Urządzenie do badania statycznej i dynamicznej wytrzymałości zmęczeniowej zaworów zbudowanych w oparciu o sprężyny dyskowe[Device for testing static and dynamic fatigue strength of valves built on the basis of disk springse] / Politechnika Śląska, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Wszołek Grzegorz, Hetmańczyk Mariusz, Sławik Damian. — Int.Cl.: G01N 3/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407554 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407554 z dn. 2014-03-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407554A1.pdf

 • słowa kluczowe: wytrzymałość, wytrzymałość zmęczeniowa, tłumik hydrauliczny, zawór dyskowy

  keywords: hydraulic damper, fatigue strength, durability, disc valve system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Urządzenie do badania statycznej i dynamicznej wytrzymałości zmęczeniowej zaworów zbudowanych w oparciu o sprężyny dyskowe[Device for testing static and dynamic fatigue strength of valves built on the basis of disk springse] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZOP, Grzegorz Wszołek, Mariusz Hetmańczyk, Damian Sławik. — Int.Cl.: G01N 3/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224953 B1 ; Udziel. 2016-08-25 ; Opubl. 2017-02-28. — Zgłosz. nr P.407554 z dn. 2014-03-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224953B1.pdf

 • słowa kluczowe: wytrzymałość, wytrzymałość zmęczeniowa, tłumik hydrauliczny, zawór dyskowy

  keywords: hydraulic damper, fatigue strength, durability, disc valve system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Urządzenie do wyznaczania parametrów pracy zaworów pasywnych, w szczególności zaworów dyskowych tłumików hydraulicznych metodą PIV[Method for the determination of working parameters of the passive valves, in particular the disk valves of hydraulic dampers by PIV method] / Politechnika Śląska, Gliwice ; wynalazca: Piotr CZOP, Grzegorz Wszołek, Mariusz Hetmańczyk, Dawid Jakubowski. — Int.Cl.: G01L 19/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222810 B1 ; Udziel. 2015-11-19 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.407553 z dn. 2014-03-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222810B1.pdf

 • słowa kluczowe: system zaworowy, amortyzator hydrauliczny, amortyzator samochodowy, metoda PIV

  keywords: hydraulic damper, shock absorber, valve system, PIV method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Urządzenie do wyznaczania parametrów pracy zaworów pasywnych, w szczególności zaworów dyskowych tłumików hydraulicznych metodą PIV[Method for the determination of working parameters of the passive valves, in particular the disk valves of hydraulic dampers by PIV method] / Politechnika Śląska, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Wszołek Grzegorz, Hetmańczyk Mariusz, Jakubowski Dawid. — Int.Cl.: G01L 19/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407553 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407553 z dn. 2014-03-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 33-34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407553A1.pdf

 • słowa kluczowe: system zaworowy, amortyzator hydrauliczny, amortyzator samochodowy, metoda PIV

  keywords: hydraulic damper, shock absorber, valve system, PIV method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Vorrichtung zum Kalibrieren eines Halters zum Übertragen von durch Lasersintern hergestellten Halbfabrikaten[Device for calibrating a holder for transferring semifinished products made by laser sintering] / EMT-System Sp. z o.o, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: B23Q 3/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Niemcy. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; DE 202018006460 U1 ; Udziel. 2020-07-10 ; Opubl. 2020-08-27. — Zgłosz. nr DE202018006460 z dn. 2018-08-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/DE202018006460U1.pdf

 • słowa kluczowe: protetyka, frezowanie, uchwyt obróbczy, metoda hybrydowa

  keywords: milling, hybrid method, prosthetic, machining grip

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zintegrowany aplikator z chwytakiem podciśnieniowym zwłaszcza do naklejania etykiet na powierzchniach cylindrycznych oraz nieregularnych[Integrated applicator with a negative vacuum gripper, preferably for applying labels on cylindrical and irregular surfaces] / EMT-SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gliwice ; wynalazca: CZOP Piotr, Hetmańczyk Mariusz, Słoniewski Jakub, Wszołek Grzegorz. — Int.Cl.: B65C 9/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422276 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.422276 z dn. 2017-07-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 3, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422276A1.pdf

 • słowa kluczowe: chwytak podciśnieniowy, etykieta, urządzenie pneumatyczne, etykietowanie

  keywords: label, labeling, vacum gripper, pneumatic device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Złącze rurowe przewodów rurowych wysokociśnieniowych[Pipe connection for the high-pressure tubings] / GS-HYDRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia ; wynalazca: CZOP Piotr, Hetmańczyk Mariusz, Jakubowski Dawid. — Int.Cl.: F16L 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406832 A1 ; Opubl. 2015-07-20. — Zgłosz. nr P.406832 z dn. 2014-01-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 15, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406832A1.pdf

 • słowa kluczowe: wysokie ciśnienie, połączenia hydrauliczne, połączenia szybkozłączne

  keywords: hydraulic fittings, high pressure, fast tubing connections

  cyfrowy identyfikator dokumentu: