Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Alkali resistance of ${SiC/ZrSiO_4}$-modified aluminosilicate refractory bricks tested in the cement kiln preheater
2
 • ${CaZrO_3}$ as a component of smart refractory materials
3
 • Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie $MgO$
4
 • Èvolûciâ ogneupornyh materialov zony spekaniâ vraŝaûŝejsâ cementnoj peči
5
 • Evolution of refractory materials for rotary cement kiln sintering zone
6
 • Influence of secondary components with perovskites and spinel type structure on corrosion resistance of magnesia based materials
7
 • Iron oxide impurities affect on high thermal stability of C/SiC composites
8
 • Magnesia-spinel-perovskite composite
9
 • Manufacturing of intelligent magnesia-based refractories with improved corrosion resistance
10
 • Razvitie ogneupornyh materialov dlâ zony spekaniâ vraŝaûŝihsâ pečej
11
 • Rola $CaZrO_{3}$ jako składnika modyfikowanych materiałów magnezjowych w kształtowaniu ich odporności korozyjnej na działanie klinkieru cementu portlandzkiego
12
 • Rola wybranych spineli i perowskitów w kształtowaniu właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie MgO
13
 • Rozwój materiałów ogniotrwałych dla strefy wysokotemperaturowej pieców cementowych
14
 • Study on magnesium silicate hydrates (M-S-H phase)
15
 • Wpływ żelaza na strukturę i wybrane właściwości $CaZrO_{3}$