Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Determination of phase equilibrium for $Al_{2}SiO_{5} - CaO - ZrO_{2}$ system / J. SZCZERBA, E. ŚNIEŻEK // W: The ninth international conference on High-performance ceramics : November 4–7, 2015, Guilin : programme and abstracts. — [China : s. n.], [2015]. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of calcium oxide on synthesis of spinel / SZCZERBA Jacek, PROROK Ryszard, ŚNIEŻEK Edyta, Trutkowska Magdalena // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02496. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of $TiO2$ addition on the $CaZrO3$ formation / SZCZERBA Jacek, ŚNIEŻEK Edyta, PROROK Ryszard, PĘDZICH Zbigniew // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanism of new phases creation in the mixture of natural andalusite with CaO and $ZrO_{2}$ addition / J. SZCZERBA, E. ŚNIEŻEK, A. Guzek // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 86

 • keywords: microstructure, synthesis, refractories, andalusite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Study on basic ceramic binder / SZCZERBA J., PROROK R., ŚNIEŻEK E. // W: UNITECR 2015 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} Biennial worldwide congress : Vienna, Austria, September 15–18. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-9815813-1-7. — S. [1], abstract no. 409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The corrosion behavior of $MgO/CaZrO_{3}$ matrix in contact with Portland clinker / SZCZERBA J., ŚNIEŻEK E., PROROK R. // W: UNITECR 2015 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} Biennial worldwide congress : Vienna, Austria, September 15–18. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-9815813-1-7. — S. [1], abstract no. 410. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ rodzaju masy otulinowej na właściwości fizykochemiczne żużla oraz technikę spawaniaEffect of electrode coating type on the physico-chemical properties of slag and welding technique / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Paweł STOCH, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2015 R. 59 nr 1, s. 46–52. — Bibliogr. s. 52. — tekst: http://bulletin.is.gliwice.pl/download/file/fid/572

 • keywords: slag properities, flux-cored wires, rutile electrodes, low hydrogen electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ tlenków wapnia oraz chromu na właściwości spinelu $MgAl_{2}O_{4}$[The influence of calcium and chromium oxides on the spinel properties of $MgAl_{2}O_{4}$] / Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK, Magdalena Trutkowska // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ wybranych związków glinu na odporność korozyjną tworzyw $MgO-CaZrO_{3}$Influence of selected aluminum compounds on corrosion resistance of $MgO-CaZrO_{3}$ materials / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: