Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • An experimental study on hydration of various magnesia raw materials
2
 • Crystal structure of Mössbauer study of $FeAl_{2}O_{4}$
3
 • Determination of phase equilibrium for $Al_{2}SiO_{5} - CaO - ZrO_{2}$ system
4
 • Elastic behaviour of magnesia-chrome refractories at elevated temperatures
5
 • Influence of calcium oxide on synthesis of spinel
6
 • Influence of $TiO2$ addition on the $CaZrO3$ formation
7
 • Mechanism of new phases creation in the mixture of natural andalusite with CaO and $ZrO_{2}$ addition
8
 • Position of Fe ions in MgO crystalline structure
9
 • Preparation of porous ceramic materials based on $CaZrO_{3}$
10
 • Structural properties of $0.8CaZrO_{3}–0.2CaFe_{2}O_{4}$ composite
11
 • Study on basic ceramic binder
12
 • The corrosion behavior of $MgO/CaZrO_{3}$ matrix in contact with Portland clinker
13
 • The role and position of iron in $0.8CaZrO_{3}-0.2CaFe_{2}O_{4}$
14
 • Wpływ rodzaju masy otulinowej na właściwości fizykochemiczne żużla oraz technikę spawania
15
 • Wpływ tlenków wapnia oraz chromu na właściwości spinelu $MgAl_{2}O_{4}$
16
 • Wpływ wybranych związków glinu na odporność korozyjną tworzyw $MgO-CaZrO_{3}$