Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$Thermal analysis of the phases of $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$ phase system / PROROK R., SZCZERBA J., ŚNIEŻEK E., JASTRZĘBSKA I. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$Thermal analaysis of phases from the $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$ system / Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 383–387. — Bibliogr. s. 386–387, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1113

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, magnezja, mikrokrzemionka, MSH

  keywords: M-S-H, refractories, basic castables, magnesia, microsilica, betony zasadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawegoA preliminary study on chemical resistance of iron aluminum spinel-based refractories / JASTRZĘBSKA I., SZCZERBA J., STOCH P., PROROK R., ŚNIEŻEK E. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 161. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mulityzacjiEvolution of andalusite microstructure during mullitization process / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 375–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1112

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, materiały ogniotrwałe, andaluzyt, SEM, mulityzacja

  keywords: microstructure, SEM, refractories, andalusite, mullitization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mullityzacjiEvolution of andaluste microstructure during mullitization process / ŚNIEŻEK E., SZCZERBA J., PROROK R., JASTRZĘBSKA I. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • High temperature elastic behavior of magnesia chrome reffractory materials / Ilona JASTRZĘBSKA, Zbigniew PĘDZICH, Jacek SZCZERBA, Jakub Szlęzak, Edyta ŚNIEŻEK // W: 22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 22\textsuperscript{nd} international conference on materials and technology : 20–22 October 2014, Portorož, Slovenia : program and book of absracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-961-92518-7-4. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hydration process of spinel refractory aggregates / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 7

 • keywords: refractories, hydration, transport, storage, spinel, MgO, MgAl2O4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hydrotermalna hydratacja wybranych kruszyw ogniotrwałych zawierających cyrkonian wapniaHydrothermal hydration of selected refractory aggregates containing calcium zirconate / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 310–315. — Bibliogr. s. 315, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1035

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, hydratacja, MgO, CaZrO3, kruszywa ogniotrwałe

  keywords: hydration, CaZrO3, refractory materials, MgO, refractory aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of hydration on transport and storage of spinel-based refractory raw materialsWpływ hydratacji na transport i składowanie surowców ogniotrwałych na bazie spinelu / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4372–4379. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4378, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport, hydratacja, spinel, MgO, przechowywanie, MgAl2O4

  keywords: refractories, hydration, transport, storage, spinel, MgO, MgAl2O4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of physicomechanical properties on transport and storage of basic prefabricated castables unitsMechaniczne właściwości prefabrykatów z betonów ogniotrwałych / Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4829–4835. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4835, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, faza MSH

  keywords: refractories, castables, MSH phase, betony zasadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mechanical properties of prefabricated castables units / Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optimization of selected parameters of refractory solid solution formation with essential storage and transport propertiesOptymalizacja wybranych parametrów formowania się ogniotrwałego roztworu stałego o istotnych właściwościach transportowych i magazynowych / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4981–4988. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4987–4988, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: CaZrO3, ogniotrwały roztwór stałego, SrZrO3, fazie stałej

  keywords: perovskites, refractories, CaZrO3, solid solution, SrZrO3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pozycja jonów Fe w strukturze krystalicznej MgO[Position of Fe ions in crystalline structure of MgO] / J. SZCZERBA, R. PROROK, P. STOCH, E. ŚNIEŻEK, I. JASTRZĘBSKA // W: OSSM 2014 : X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Wrocław, 15–18 czerwca 2014 : program i abstrakty / red. Robert Konieczny. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 34. — Ten sam referat występuje na s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Preparation of a porous ceramics material based on $CaZrO_{3}$ / Edyta ŚNIEŻEK, Zbigniew PĘDZICH, Jacek SZCZERBA, Ilona JASTRZĘBSKA, Elżbieta Kleczyk // W: 22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 22\textsuperscript{nd} international conference on materials and technology : 20–22 October 2014, Portorož, Slovenia : program and book of absracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-961-92518-7-4. — S. 217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Review of the raw materials for the production of electrodes and flux-cored wires in terms of their influence on the slag properties and welding technique / I. JASTRZĘBSKA, J. SZCZERBA, P. STOCH, R. PROROK, E. ŚNIEŻEK // W: 20\textsuperscript{as} jornadas técnicas de soldadura y tecnologías de unión [Dokument elektroniczny] = 20\textsuperscript{th} technical sessions on welding and joining technologies / CESOL. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spanish : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-938648-4-2. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — Opis na podstawie płyty CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola i pozycja żelaza w $0.8CaZrO_{3}-0.2CaFe_{2}O_{4}$[The role and position of iron in $0.8CaZrO_{3}-0.2CaFe_{2}O_{4}$] / J. SZCZERBA, E. ŚNIEŻEK, P. STOCH, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA // W: OSSM 2014 : X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Wrocław, 15–18 czerwca 2014 : program i abstrakty / red. Robert Konieczny. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 31. — Ten sam referat występuje na s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Selected aspects of refractory solid solution formation in the $CaO-SrO-ZrO_{2}$ system / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 21

 • keywords: perovskites, refractories, CaZrO3, solid solution, SrZrO3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Struktura krystaliczna i efekt Mössbauera w topionym hercynicie[Crystal structure and Mössbauer effect in melted hercynite] / J. SZCZERBA, I. JASTRZĘBSKA, P. STOCH, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, R. PROROK, E. ŚNIEŻEK // W: OSSM 2014 : X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Wrocław, 15–18 czerwca 2014 : program i abstrakty / red. Robert Konieczny. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 33. — Ten sam referat występuje na s. 44. — J. Szczerba, I. Jastrzębska, P. Stoch, R. Prorok, E. Śnieżek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Surowce do produkcji elektrod i drutów proszkowych oraz ich wpływ na właściwości żużla i technikę spawania[Raw materials for the production of covered electrodes and flux-cored wires and theirs influence on the slag properties and welding technique] / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Paweł STOCH, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // W: 56. Konferencja spawalnicza [Dokument elektroniczny] : spawalnictwo – zawsze można więcej : 14–16. 10. 2014, Sosnowiec / Instytut Spawalnictwa. Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]. — Tryb dostępu: http://www.konferencja.is.gliwice.pl/galeria/56_ks/postery/3.pdf [2014-11-06]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Thermal properties of $0.8CaZrO_{3}-0.2CaFe_{2}O_{4}$ composite / Edyta ŚNIEŻEK, Paweł STOCH, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK // W: ECTP2014 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} European Conference on Thermophysical Properties : August 31st–September 4th 2014, [Porto] : abstracts book : plenary, keynote & invited lectures. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — Tekst dostępny po wybraniu opcji: Abstract Book C : P 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: