Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
2
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
3
 • Badania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawego
4
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mulityzacji
5
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mullityzacji
6
 • Hydrotermalna hydratacja wybranych kruszyw ogniotrwałych zawierających cyrkonian wapnia
7
 • Pozycja jonów Fe w strukturze krystalicznej MgO
8
 • Rola i pozycja żelaza w $0.8CaZrO_{3}-0.2CaFe_{2}O_{4}$
9
 • Struktura krystaliczna i efekt Mössbauera w topionym hercynicie
10
 • Surowce do produkcji elektrod i drutów proszkowych oraz ich wpływ na właściwości żużla i technikę spawania