Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza otrzymywania tworzyw z układu czteroskładnikowego ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$
2
 • Effect of different conditions on phase evolution in $MgO-SiO2-H2O$ system
3
 • High temperature behavior of refractory materials from the $MgO-CaO-Al2O3-ZrO2$ system in contact by cement clinker
4
 • Influence of aluminates of evaluation thermomechanical properties refractory materials from the ${MgO-CaO-Al2O3-ZrO2}$
5
 • Influence of phase evolution and microstructure on mechanical properties of basic castables
6
 • The effects of hydration process of basic refractory castables
7
 • Wpływ mikrokrzemionki na mechaniczne właściwości betonów ogniotrwałych
8
 • Wpływ obróbki cieplnej na podatność na hydratację zasadowych półproduktów ogniotrwałych
9
 • Wpływ wybranych parametrów na proces mullityzacji andaluzytu
10
 • Wpływ wybranych związków glinu na właściwości termomechaniczne magnezjowo-cyrkonowych tworzyw ogniotrwałych
11
 • Zmiany składu fazowego zaczynów z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$