Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza otrzymywania tworzyw z układu czteroskładnikowego ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$An analysis of the process of obtaining materials from the four-element system ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK // W: „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2013, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = ”Refractory materials: manufacture, research methods, application” : XV international scientific conference abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Oddział  Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : OMO ICiMB, cop. 2013. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of different conditions on phase evolution in $MgO-SiO2-H2O$ system / Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Edyta ŚNIEŻEK, Zbigniew Czapka // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 652. — Wymagania systemowe: Adobe Raeder. — Publikacja w ramach: Theme H: Ceramics under severe environments and refractories

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • High temperature behavior of refractory materials from the $MgO-CaO-Al2O3-ZrO2$ system in contact by cement clinker / E. ŚNIEŻEK, J. SZCZERBA, D. MADEJ, R. PROROK // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 673. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publikacja w ramach: Theme H: Ceramics under severe environments and refractories. — Błędnie podano nazwisko E. Śnienek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of aluminates of evaluation thermomechanical properties refractory materials from the ${MgO-CaO-Al2O3-ZrO2}$ : abstract / J. SZCZERBA, M. Szymaszek, E. ŚNIEŻEK, D. MADEJ, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA // W: Unitecr 2013 : 13th Biennial worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada : conference program. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-1-118-83708-5. — S. 55. — Pełny tekst pt. Aluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system W: Unitecr 2013 [Dokument elektroniczny] : 13th Biennal worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 000268–000273. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 000273, Abstr.. — Autor: I. Jastrzębska tylko w wersji elektronicznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of phase evolution and microstructure on mechanical properties of basic castables : abstract / J. SZCZERBA, R. PROROK, Z. Czapka, D. MADEJ, E. ŚNIEŻEK // W: Unitecr 2013 : 13th Biennial worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada : conference program. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-1-118-83708-5. — S. 43. — Pełny tekst pt. Influence of microsilica on mechanical properties of basic castables W: Unitecr 2013 [Dokument elektroniczny] : 13th Biennal worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 000927–000932. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 000931–00932, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The effects of hydration process of basic refractory castables / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 5

 • keywords: refractories, magnesia, hydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ mikrokrzemionki na mechaniczne właściwości betonów ogniotrwałychInfluence of microsilica on mechanical properties of basic castables / Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Zbigniew Czapka, Dominika MADEJ, Edyta ŚNIEŻEK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ obróbki cieplnej na podatność na hydratację zasadowych półproduktów ogniotrwałychInfluence of thermal treatment on hydration ability of hale-finished basic refractory products / Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ wybranych parametrów na proces mullityzacji andaluzytuInfluence of selected parameters on the mullite grown from fired andalusite / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika Marchewka // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ wybranych związków glinu na właściwości termomechaniczne magnezjowo-cyrkonowych tworzyw ogniotrwałychAluminates influence on the thermomechanical properties of magnesia-zirconia refractory materials / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Małgorzata Szymaszek, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmiany składu fazowego zaczynów z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$Changes in the phase compositions of the $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$ system slurry / Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Zbigniew Czapka, Dominika MADEJ, Edyta ŚNIEŻEK // W: „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2013, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = ”Refractory materials: manufacture, research methods, application” : XV international scientific conference abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Oddział  Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : OMO ICiMB, cop. 2013. — S. 61–62. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: