Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcmo


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Aluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al-{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system
2
 • An experimental study on hydration of various magnesia raw materials
3
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
4
5
 • Corrosion resistance of MgO and $Cr_{2}O_{3}$-based refractory raw materials to PbO-rich Cu slag determined by hot-stage microscopy and pellet corrosion test
6
 • Corrosion resistance of modified magnesia refractory material in contact with copper slag
7
8
 • Corrosion tests for refractory materials intended for the steel industry – a review
9
 • Crystal structure of Mössbauer study of $FeAl_{2}O_{4}$
10
 • Decomposition of zirconia-mullite material in contact with copper slag
11
 • Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie $MgO$
12
 • Efekty procesu hydratacji ogniotrwałych betonów zasadowych
13
14
 • Elastic behaviour of magnesia-chrome refractories at elevated temperatures
15
 • Èvolûciâ ogneupornyh materialov zony spekaniâ vraŝaûŝejsâ cementnoj peči
16
 • Evolution of refractory materials for rotary cement kiln sintering zone
17
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mulityzacji
18
 • Formation mechanism of gehlenite-anorthite materials containing $ZrO_2$ from andalusite, $CaCO_3$ and $ZrO_2$
19
 • High temperature interactions between refractory raw materials and copper slags
20
 • Hydrotermalna hydratacja wybranych kruszyw ogniotrwałych zawierających cyrkonian wapnia
21
22
 • Influence of different carbon binders on resistant against oxidation carbon bonded dolomite refractories
23
 • Influence of hydration on transport and storage of spinel-based refractory raw materials
24
 • Influence of microsilica on mechanical properties of basic castables
25
 • Influence of physicomechanical properties on transport and storage of basic prefabricated castables units