Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 4015357

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 119, z ogólnej liczby 119 publikacji Autora


1
 • Alkali resistance of ${SiC/ZrSiO_4}$-modified aluminosilicate refractory bricks tested in the cement kiln preheater
2
 • Aluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al-{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system
3
 • Aluminum oxide impurities affect on high thermal stability of C/SiC composites
4
 • An experimental study on hydration of various magnesia raw materials
5
 • Analiza otrzymywania tworzyw z układu czteroskładnikowego ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$
6
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
7
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
8
 • Andalusite as a source of the gehlenite-anorthite materials precursor
9
 • Application of DTA and TG methods to investigation of the non-crystalline hydration products of ${CaAl_{2}O_{4}}$ and ${Ca_{7}ZrAl_{6}O_{18}}$ compounds
10
 • Badania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawego
11
 • ${CaZrO_3}$ as a component of smart refractory materials
12
 • Characteristic temperature determination of refractory raw materials and slag mixtures
13
 • Characterization of recycled $MgO-C$ aggregate
14
 • Chemical interaction between calcium zirconate and steel slags
15
 • Corrosion phenomena between refractories and steel slags
16
 • Corrosion resistance of modified magnesia refractory material in contact with copper slag
17
 • Crystal structure of Mössbauer study of $FeAl_{2}O_{4}$
18
 • Decomposition of zirconia-mullite material in contact with copper slag
19
 • Decomposition of zirconia-mullite material in contact with copper slag
20
 • Designing thermal shock resistance of magnesia-based refractories
21
 • Determination of phase equilibrium for $Al_{2}SiO_{5} - CaO - ZrO_{2}$ system
22
 • Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie $MgO$
23
 • Efekty procesu hydratacji ogniotrwałych betonów zasadowych
24
 • Effect of different conditions on phase evolution in $MgO-SiO2-H2O$ system
25
 • Effect of SrO on the microstructure of calcium zirconate