Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Śnieżek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1519-2300 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6024-2017

Scopus: 55599109100

PBN: 5e709472878c28a0473bd447

OPI Nauka Polska
1
 • Alkali resistance of ${SiC/ZrSiO_4}$-modified aluminosilicate refractory bricks tested in the cement kiln preheater / Dominika MADEJ, Edyta ŚNIEŻEK, Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA // W: 8. Freiberger Feuerfestforum : 13. Dezember 2017 = 8\textsuperscript{th} Freiberg Refractory Forum : December 13\textsuperscript{th}, 2017 / Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Freiberg : s. n.], [2017]. — S. [1–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • ${CaZrO_3}$ as a component of smart refractory materials / Edyta ŚNIEŻEK, R. PROROK, D. MADEJ, J. SZCZERBA // W: 8. Freiberger Feuerfestforum : 13. Dezember 2017 = 8\textsuperscript{th} Freiberg Refractory Forum : December 13\textsuperscript{th}, 2017 / Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Freiberg : s. n.], [2017]. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of secondary components with perovskites and spinel type structure on corrosion resistance of magnesia based materials / Edyta ŚNIEŻEK, Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 682–683. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-20]

 • keywords: corrosion, refractories, magnesia, spinel, calcium zirconate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Iron oxide impurities affect on high thermal stability of C/SiC composites / Daniel Szlacheta, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-63555-52-8. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Magnesia-spinel-perovskite composite / J. SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK // W: The tenth international conference on High-performance ceramics : November 4-7, 2017, Nanchang : abstracts / The Chinese Ceramic Society. — [Nanchang : s. n.], [2017]. — S. 45 B6-101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Manufacturing of intelligent magnesia-based refractories with improved corrosion resistance / Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ilona JASTRZĘBSKA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK // W: Spring meeting of the Korean Ceramic Society : April 19-21 2017, Gunsan / The Korean Ceramic Society. — [Gunsan : s. n.], [2017]. — S. 95–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Razvitie ogneupornyh materialov dlâ zony spekaniâ vraŝaûŝihsâ pečej[Evolution of refractory materials in sintering zone of cement rotary klin] / Â. ŜERBA Ê. SNEŽEK // Novye Ogneupory ; ISSN 1683-4518. — 2017 no 3, s. 20–21. — Meždunarodnaâ konferenciâ Ogneuporŝikov i Metallurgov : 6-7 aprelâ Moskva

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rola $CaZrO_{3}$ jako składnika modyfikowanych materiałów magnezjowych w kształtowaniu ich odporności korozyjnej na działanie klinkieru cementu portlandzkiegoThe role of $CaZrO_{3}$ as a component of modified magnesia materials in the shaping of their corrosive resistance to the effect of Portland cement clinker / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA // W: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = Refractory materials: manufacture, research methods, application : XVII international scientific conference : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : abstracts. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, cop. 2017. — ISBN: 978-83-929865-2-2. — S. 26–27. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rola wybranych spineli i perowskitów w kształtowaniu właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie MgOThe role of selected spinels and perovskites in properties development of refractory materials based on MgO / Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozwój materiałów ogniotrwałych dla strefy wysokotemperaturowej pieców cementowych[Evolution of refractory materials for high temperature zone of cement kilns] / Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VIII konferencja naukowa : 25–27.09.2017, Szczyrk : streszczenia / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole ; Szczyrk : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2017. — ISBN: 978-83-7511-254-2. — S. 32–33. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, piec cementowy, aplikacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Study on magnesium silicate hydrates (M-S-H phase) / Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 681–682. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-20]

 • keywords: refractories, MSH phase, unshaped refractory materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ żelaza na strukturę i wybrane właściwości $CaZrO_{3}$Influence of iron on the structure and selected properties of $CaZrO_{3}$ / Paweł STOCH, Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA, Klaudia WIŚNIEWSKA // W: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = Refractory materials: manufacture, research methods, application : XVII international scientific conference : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : abstracts. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, cop. 2017. — ISBN: 978-83-929865-2-2. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: