Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Prorok, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1120-0732

ResearcherID: A-3718-2019

Scopus: 55599002800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Alkali resistance of ${SiC/ZrSiO_4}$-modified aluminosilicate refractory bricks tested in the cement kiln preheater
2
 • Aluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al-{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system
3
 • Analiza otrzymywania tworzyw z układu czteroskładnikowego ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$
4
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
5
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
6
 • An experimental investigation of hydration mechanism of the binary cementitious pastes containing $MgO$ and $Al_{2}O_{3}$ micro-powders
7
 • An experimental study on hydration of various magnesia raw materials
8
 • Application of DTA and TG methods to investigation of the non-crystalline hydration products of ${CaAl_{2}O_{4}}$ and ${Ca_{7}ZrAl_{6}O_{18}}$ compounds
9
 • A novel magnesia-alumina based binder for in situ spinel-bonded corundum refractory castables
10
 • Badania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawego
11
 • ${CaZrO_3}$ as a component of smart refractory materials
12
 • Characterization of recycled $MgO-C$ aggregate
13
 • Crystal structure of Mössbauer study of $FeAl_{2}O_{4}$
14
 • Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie $MgO$
15
 • Drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne na bazie tlenku glinu i tlenku magnezu przeznaczone do betonów ogniotrwałych
16
 • Efekty procesu hydratacji ogniotrwałych betonów zasadowych
17
 • Effect of different conditions on phase evolution in $MgO-SiO2-H2O$ system
18
 • Effect of hydrothermal treatment on phase composition of novel binder from $MgO-Al_2O_3-SiO_2-H_2O$ phase system
19
 • Effect of SrO on the microstructure of calcium zirconate
20
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mulityzacji
21
 • Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mullityzacji
22
 • High temperature behavior of refractory materials from the $MgO-CaO-Al2O3-ZrO2$ system in contact by cement clinker
23
 • Hydration behaviour of the $MgO-Al2O3$ system in the presence of organic acids under hydrothermal conditions
24
 • Hydration process of spinel refractory aggregates
25
 • Hydrotermalna hydratacja wybranych kruszyw ogniotrwałych zawierających cyrkonian wapnia