Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Siek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3215-7147

ResearcherID: brak

Scopus: 55123190300

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA comparative study of chemically bonded calcium phosphate based bioceramics
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 3, s. 277
2
 • [referat, 2016]
 • TytułA comparative study of chemically bonded calcium phosphate based bioceramics
  AutorzyCZECHOWSKA J., ZIMA A., SIEK D., ŚLÓSARCZYK A.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 13
3
 • [referat, 2018]
 • Tytuł$alpha$TCP based bone cements with silver-doped hydroxyapatite and CaCO3
  AutorzyA. ŚLÓSARCZYK, D. SIEK, A. ZIMA
  ŹródłoCIMTEC 2018 [Dokument elektroniczny] : 14th international ceramics congress : 8th forum on new materials : Perugia, Italy, June 4-14, 2018 : abstracts. — [Italy : s. n.], [2018]. — Ekran 21 [FP:HP11]
4
 • [referat, 2015]
 • Tytuł$alpha$-TCP-chitosan based composite as a new bone implant material
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 36
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAntibacterial hybrid material for bone regeneration
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoEurobiotech 2017 : 6textsuperscript{th} Central European congress of Life sciences Eurobiotech : 11–14 September 2017, [Krakow, Poland] : programme and abstract book / Targi w Krakowie Ltd.. — [Krakow : s. n.], [2017]. — S. 126
6
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBioceramic bone cements
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 3, s. 275–276
8
 • [referat, 2016]
 • TytułBioceramic bone cements
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 7–8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBiodegradable cement type bone implant materials based on calcium phosphates and calcium sulphate
  AutorzyDominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2015 R. 18 nr 133, s. 2–6
10
 • [referat, 2012]
 • TytułBiphasic bone cements with antibacterial potential
  AutorzyDominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 51–52
11
 • [referat, 2015]
 • TytułCement-type implant material based on Ca and Mg phosphates with adjustable setting time and improved resorption
  AutorzyAneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 652
12
 • [referat, 2011]
 • TytułCharacterization of the novel calcium sulphate ${Mg}$-hydroxyapatite bone cement : poster abstract
  AutorzyAneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — [Sweden : s. n.], [2011]. — S. [1], Poster 1022
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułChemically bonded, calcium phosphate based bioceramics with addition of calcium sulphate
  AutorzyJ. CZECHOWSKA, D. SIEK, A. ZIMA, A. ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2014 vol. 66 iss. 1, s. 5–12
14
 • [referat, 2015]
 • TytułChitosan solution as the effective liquid phase for composite-type bone cements
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 649
15
 • [referat, 2015]
 • TytułComparative evaluation of calcium phosphate-based bone substitutes
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 115
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCytocompatibility of the selected calcium phosphate based bone cements: comparative study in human cell culture
  AutorzyRadosław Olkowski, Piotr Kaszczewski, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Dawid PIJOCHA, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Małgorzata Lewandowska-Szumieł
  ŹródłoJournal of Materials Science: Materials in Medicine. — 2015 vol. 26 iss. 12, s. 1–12, art. no. 270. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10856-015-5589-x.pdf
17
 • [referat, 2013]
 • TytułDevelopment and characterization of new calcium phosphate cements on the basis of alfa-TCP
  AutorzyJ. CZECHOWSKA, A. ZIMA, D. SIEK, Z. PASZKIEWICZ, A. ŚLÓSARCZYK
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — s. [1–2]
18
 • [referat, 2012]
 • TytułDevelopment of the novel A-TCP – CSH based bone cements
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoI Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — S. 101
19
 • [referat, 2015]
 • TytułEffect of liquid phase on the basic properties of chemically bonded material
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 651
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvaluation on antibacterial activity and cytocompatibility of $alpha-TCP$ based bone cements with silver-doped hydroxyapatite and $CaCO_{3}$
  AutorzyDominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK, Agata Przekora, Anna Belcarz, Aneta ZIMA, Grażyna Ginalska, Joanna CZECHOWSKA
  ŹródłoCeramics International. — 2017 vol. 43 iss. 16, s. 13997–14007. — tekst: https://goo.gl/VxQFiv
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułHow calcite and modified hydroxyapatite influence physicochemical properties and cytocompatibility of alpha-TCP based bone cements
  AutorzyAneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Radosław Olkowski, Magdalena Noga, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoJournal of Materials Science: Materials in Medicine. — 2017 vol. 28 iss. 8 art. no. 117, s. 1–12. — tekst: https://goo.gl/yWftwW
22
 • [referat, 2017]
 • TytułHydroxyapatite-chitosan based bioactive hybrid biomaterials with improved mechanical strength
  AutorzyAneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 212
23
 • [referat, 2012]
 • TytułIn vitro bioactivity studies of bone substitutes based on titanium or magnesium doped hydroxyapatite and calcium sulfate
  AutorzyA. ZIMA, D. SIEK, J. CZECHOWSKA, W. Mróz, A. ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoScandinavian Society for Biomaterials : 5textsuperscript{th} annual meeting : Uppsala, Sweden May 8–9, 2012. — [Sweden : s. n.], [2012]. — S. [1]
24
 • [referat, 2012]
 • TytułInfluence of liquid phase on the physicochemical properties of calcium phosphate based bone cement
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 9
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of magnesium and silver ions on rheological properties of hydroxyapatite/chitosan/calcium sulphate based bone cements
  AutorzyAneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoCeramics International. — 2017 vol. 43 iss. 18, s. 16196–16203. — tekst: https://goo.gl/vtpqiE