Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Lewińska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8141-754X orcid iD

ResearcherID: O-4126-2019

Scopus: 56507392800

PBN: 5e709208878c28a04738ede1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Algorytm uzupełniania numerycznego modelu terenu o informacje związane z rozkładem temperatury powierzchni
2
 • Analiza metody konstruowania quadratur w Kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie na podstawie materiałów uzyskanych ze skanera laserowego
3
 • Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej
4
 • Długość sesji RTK a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
5
 • Długość sesji RTK, a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
6
 • Dokładność niwelacji satelitarnej RTK na terenach eksploatacji górniczej
7
 • Dokumentacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem chmury punktów na przykładzie Barbakanu
8
 • Interpretacja wyników klasycznych pomiarów odkształceń poziomych na wybranych terenach górniczych
9
 • Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisrück” w Kopalni Soli „Wieliczka”
10
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
11
 • Koncepcja TBD vs. BDOT10k
12
 • Model 3D rozkładu temperatury na obszarze składowiska węglowych odpadów pogórniczych w kontekście wczesnego wykrywania anomalii temperaturowych (ognisk zapalnych)
13
 • Model lokalny quasi-geoidy dla miasta Jarosław
14
 • Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielko powierzchniowych
15
 • Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielkopowierzchniowych
16
 • Określenie dokładności wyznaczenia pozycji stacji referencyjnych EPN przy wykorzystaniu sygnałów GNSS w warunkach symulowanych przesłonięć horyzontu
17
 • Przegląd i porównanie metod prezentacji wyników modelowania chmury punktów
18
 • Skanning, modelowanie i animacja 3D wyrobisk zabytkowej kopalni ćwiczebnej „Sztygarka”
19
 • Weryfikacja dokładności wybranych ręcznych kodowych odbiorników GPS do wybranych zagadnień z geodezji górniczej
20
 • Wpływ dołączenia sygnałów GLONASS na dokładność rozwiązań kodowych
21
 • Zastosowanie naziemnych kamer termowizyjnych w badaniu warunków geologicznych obiektów trudno dostępnych
22
 • Zastosowanie termowizji w ciągłym monitoringu składowisk odpadów pogórniczych
23
 • Zastosowanie termowizji w górnictwie