Wykaz publikacji wybranego autora

Richard A. Gaweł, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0778-6814

ResearcherID: brak

Scopus: 56112800700

PBN: 3996545

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
2
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}$ i $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
3
 • Chemical and electrical properties of $BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3}-Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2}$ composite electrolytes for application in intermediate temperature fuel cells
4
 • Chemical stability and electrical properties of $BaCe_{0.85}Y_{0.15}O _{3-{\delta}}-Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-{\delta}}$ composite bulk samples for use as central membrane materials in dual PCFC-SOFC fuel cells
5
 • Chemical stability and electrical properties of ${BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}-Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-\delta}}$ composite bulk samples for use as electrolyte materials in dual PCFC-SOFC fuel cells
6
 • Chemical stability and electrical properties of $BaCeO_{3}$-based electrolytes for use in a dual protonic ceramic-solid oxide fuel cell
7
 • Corrosion effects of ${CO_{2}}$ and ${H_{2}O}$ on the chemical stability of ${BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}}$ + ${Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-\delta}}$ electrolyte composite bulk samples for use in PCFC-SOFC fuel cell
8
9
 • Electrical properties of $BaCe1-xYxO3-\delta-based$ materials for application at intermediate fuel cell temperatures
10
 • Electrical properties of $BaCeO_{3}$-based electrolytes for use in dual protonic ceramic-solid oxide fuel cells
11
 • Electrical properties of indium and yttrium-doped barium cerate-based compounds for use as ceramic fuel cell electrolytes
12
 • Electrical properties of indium and yttrium-doped barium cerate-based compounds for use as ceramic fuel cell electrolytes
13
 • Fizykochemiczne właściwości materiałów w układzie Crofer 22 APU/${La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}}$ na interkonektory do zastosowania w SOFC
14
 • Fizykochemiczne właściwości materiałów w układzie Crofer 22APU/$La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}$ na interkonektory do zastosowania w SOFC
15
 • Influence of nickel on the oxidation resistance at high temperatures of thin chromium coatings
16
 • Influence of thin $SiC$ coatings on the corrosion resistance of valve steels
17
 • Long-term chemical stability of ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ + ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ composite samples at room temperature and at 873 K for use in dual PCFC-SOFC fuel cells
18
 • Long-term chemical stability of $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-δ}+Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-δ}$ composite samples at room temperature and at 873 K for use in dual PCFC-SOFC fuel cells
19
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych ogniwach paliwowych PCFC
20
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych stało-tlenkowych ogniwach paliwowych typu $SOFC-H^{+}$
21
 • New generation of thin coatings in protection against high temperature corrosion
22
23
 • Oxidation behavior of $CoCrNi$-based high entropy alloys at elevated temperatures
24
 • Oxidation behavior of $Ti-Al$-based alloys with niobium addition
25
 • Oxidation properties of $AlCoCrCuNi$ high entropy alloys