Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Pietrzyk, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułChemical properties of sewage sludge ashes designed for producing faced bricks
  AutorzyAgata STEMPKOWSKA, Jacek PIETRZYK
  ŹródłoHU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEdukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem planować gospodarkę odpadami w gminie
  AutorzyJacek PIETRZYK, Anna Wiśniowska, Katarzyna Wójcik
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4790–4800
 • słowa kluczowe: gmina Zielonki, plan gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna

  keywords: community Zielonki, environmental awareness, waste management, education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEfektywność PSZOK-ów w gospodarce odpadami
  AutorzyJacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2018 nr 10, s. 40–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułEnvironmental education, as part of a waste management plan in the community
  AutorzyJacek PIETRZYK, Anna Wiśniowska, Katarzyna Wójcik
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 95
 • keywords: environmental education, waste, Zielonki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułLokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami - czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?
  AutorzyJacek PIETRZYK, Aleksandra Edelmüller, Aneta Ziółek, Tomasz Zmarzły
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 52–53
 • słowa kluczowe: odpady, gospodarka odpadami, sortowanie odpadów, edukacja ekologiczna, zarządzanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułLokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami – czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?
  AutorzyJacek PIETRZYK, Aleksandra Edelmüller, Tomasz Zmarzły, Aneta Ziółek, Aleksandra Bąk, Magdalena Kołodziejczak, Jakub Liszcz
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — S. 100–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułNarzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości
  AutorzyJacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 49
 • słowa kluczowe: odpady, monitoring, sprawozdanie, zarządzanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułNarzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości
  AutorzyJacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — S. 72–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułNowe wytyczne do badań odpadów komunalnych
  AutorzyJacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2019 nr 5, s. 26–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena zarządzania potencjałem surowcowym polskich gmin
  AutorzyJacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — S. 74
 • słowa kluczowe: surowce, gminy, zarządzanie

  keywords: raw materials, municipalities, management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOgraniczanie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji
  AutorzyJacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola, Justyna Budzik
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2018 nr 3, s. 38–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułPlany i realizacja skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami dedykowane administracji samorządowej
  AutorzyJoanna Leoniewska-Gogola, Jacek Pietrzyk
  ŹródłoSelektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów : 10. międzynarodowa konferencja : 5-7 lutego 2019 r., Poznań - Berlin / dobór i skład materiałów Ewa Ciża. — Poznań : Abrys, [2019]. — S. 119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułPojazdy wycofane z eksploatacji – prawo i rzeczywistość
  AutorzyJacek PIETRZYK
  ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 143–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2010]
 • TytułPorządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK
  ŹródłoOdpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — S. 165–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułPorządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK
  ŹródłoInżynieria Ekologiczna. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2012]
 • TytułPyrofluid sposobem na komunalne odpady ściekowe
  AutorzyJacek PIETRZYK
  ŹródłoMłodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — S. 68–74
 • słowa kluczowe: osady ściekowe, pyrofluid, unieszkodliwianie termiczne, stacja termicznego unieszkodliwiania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułStudy of the properties of the ash-water suspension of the in Incinerated Sewage Sludge Ash (ISSA)
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA, Jacek PIETRZYK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr 1, s. 205–212
 • słowa kluczowe: spalanie komunalnych osadów ściekowych, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: fly ashes, suspension technologies, municipal sewage combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSurowce wtórne w odpadach z cmentarzy
  AutorzyJacek PIETRZYK
  ŹródłoRecykling. — 2011 nr 12, s. 22–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2012]
 • TytułThe role of thermal processes in the disposal of sewage sludge
  AutorzyJacek PIETRZYK
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 209–210
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWłaściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA, Jacek PIETRZYK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2013 R. 14 nr 1, s. 11–18
 • słowa kluczowe: spalanie komunalnych osadów ściekowych, popioły lotne

  keywords: sewage sludge combustion, fly ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21