Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Pietrzyk, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Chemical properties of sewage sludge ashes designed for producing faced bricks
2
 • Edukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem planować gospodarkę odpadami w gminie
3
 • Efektywność PSZOK-ów w gospodarce odpadami
4
 • Environmental education, as part of a waste management plan in the community
5
 • Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami - czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?
6
 • Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami – czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?
7
 • Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości
8
 • Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości
9
 • Nowe wytyczne do badań odpadów komunalnych
10
 • Ocena zarządzania potencjałem surowcowym polskich gmin
11
 • Ograniczanie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji
12
 • Plany i realizacja skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami dedykowane administracji samorządowej
13
 • Pojazdy wycofane z eksploatacji – prawo i rzeczywistość
14
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi
15
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi
16
 • Pyrofluid sposobem na komunalne odpady ściekowe
17
 • Study of the properties of the ash-water suspension of the in Incinerated Sewage Sludge Ash (ISSA)
18
 • Surowce wtórne w odpadach z cmentarzy
19
 • The role of thermal processes in the disposal of sewage sludge
20
 • Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych
21