Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Pietrzyk, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem212109
2019211
2018312
2017422
201511
2014312
2013211
201222
2011211
2010211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem211632
201922
201833
201744
201511
2014312
2013211
2012211
201122
201022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21192
201922
201833
201744
201511
201433
2013211
201222
2011211
201022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21120
201922
201833
201744
201511
201433
201322
201222
201122
201022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21714
201922
201833
2017422
201511
2014321
2013211
201222
201122
2010211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21138
2019211
2018321
201744
201511
2014321
2013211
2012211
201122
20102111
 • Chemical properties of sewage sludge ashes designed for producing faced bricks / Agata STEMPKOWSKA, Jacek PIETRZYK // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Edukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem planować gospodarkę odpadami w gminieEducation, as part of a waste management plan in the community / Jacek PIETRZYK, Anna Wiśniowska, Katarzyna Wójcik // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4790–4800. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4799–4800, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gmina Zielonki, plan gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna

  keywords: community Zielonki, environmental awareness, waste management, education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność PSZOK-ów w gospodarce odpadami[Efficiency of selective collection points for municipal waste in waste management] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2018 nr 10, s. 40–42. — Bibliogr. s. 42. — Jacek Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Atmoterm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Environmental education, as part of a waste management plan in the community / Jacek PIETRZYK, Anna Wiśniowska, Katarzyna Wójcik // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 95

 • keywords: environmental education, waste, Zielonki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami - czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?[Local, ecological management of waste - how to educate in a proper way?] / Jacek PIETRZYK, Aleksandra Edelmüller, Aneta Ziółek, Tomasz Zmarzły // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 52–53

 • słowa kluczowe: odpady, gospodarka odpadami, sortowanie odpadów, edukacja ekologiczna, zarządzanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami – czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?Local, ecological management of waste – how to educate in an proper way? / Jacek PIETRZYK, Aleksandra Edelmüller, Tomasz Zmarzły, Aneta Ziółek, Aleksandra Bąk, Magdalena Kołodziejczak, Jakub Liszcz // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 100–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://srgz.zielonki.pl/pliki/publikacja_poprojektowa_perspektywa_miast.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości[IT systems in waste management as supporting monitoring and reporting] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 49. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.4.zip}. — J. Pietrzyk - pierwsza afiliacja: ATMOTERM S. A.

 • słowa kluczowe: odpady, monitoring, sprawozdanie, zarządzanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczościIT systems in waste management as supporting monitoring and reporting / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 72–84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.. — Jacek Pietrzyk – dod. afiliacja: ATMOTERM S. A.. — tekst: http://srgz.zielonki.pl/pliki/publikacja_poprojektowa_perspektywa_miast.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe wytyczne do badań odpadów komunalnych[New guidelines for municipal waste testing] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2019 nr 5, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27. — J. Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena zarządzania potencjałem surowcowym polskich gminAssessment of the management of the raw material potential of Polish communities / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 74. — Toż W: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.3.-Sesja-plenarna-Gospodarka-o-obiegu-zamkni%C4%99tym-%E2%80%93-edukacja-oraz-wdra%C5%BCanie-rozwi%C4%85za%C5%84-gminach-i-w-przemy%C5%9Ble.zip}

 • słowa kluczowe: surowce, gminy, zarządzanie

  keywords: raw materials, municipalities, management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ograniczanie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji[Limiting the mass of stored biodegradable waste] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola, Justyna Budzik // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2018 nr 3, s. 38–40. — J. Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Atmoterm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Plany i realizacja skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami dedykowane administracji samorządowej[Plans and implementation of effective waste management activities dedicated to administration] / Joanna Leoniewska-Gogola, Jacek Pietrzyk // W: Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów : 10. międzynarodowa konferencja : 5-7 lutego 2019 r., Poznań - Berlin / dobór i skład materiałów Ewa Ciża. — Poznań : Abrys, [2019]. — Na s. tyt.: Cykl konferencji związanych z gospodarką odpadami. — ISBN: 978-83-64816-64-2. — S. 119. — J. Pietrzyk - afiliacja: Atmoterm S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pojazdy wycofane z eksploatacji – prawo i rzeczywistość[System of collection, dismantling and recycling of end-of-life vehicles] / Jacek PIETRZYK // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymiThe bulky waste issue / Iwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 165–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymiReorganising bulky waste management / Iwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 59–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pyrofluid sposobem na komunalne odpady ściekowe[Pyrofluid – a way of municipal sewage sludge] / Jacek PIETRZYK // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-22-7. — S. 68–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, pyrofluid, unieszkodliwianie termiczne, stacja termicznego unieszkodliwiania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Study of the properties of the ash-water suspension of the in Incinerated Sewage Sludge Ash (ISSA) / Waldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 205–212. — Bibliogr. s. 212, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: spalanie komunalnych osadów ściekowych, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: fly ashes, suspension technologies, municipal sewage combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Surowce wtórne w odpadach z cmentarzy[Recyclable materials in the waste from cementeries] / Jacek PIETRZYK // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 12, s. 22–24. — Bibliogr. s. 24. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The role of thermal processes in the disposal of sewage sludgeRola procesów termicznych w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych / Jacek PIETRZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 209–210. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 743–750. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 749–750, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowychProperties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge / Waldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2013 R. 14 nr 1, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: spalanie komunalnych osadów ściekowych, popioły lotne

  keywords: sewage sludge combustion, fly ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21