Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Pietrzyk, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Chemical properties of sewage sludge ashes designed for producing faced bricks / Agata STEMPKOWSKA, Jacek PIETRZYK // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Edukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem planować gospodarkę odpadami w gminieEducation, as part of a waste management plan in the community / Jacek PIETRZYK, Anna Wiśniowska, Katarzyna Wójcik // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4790–4800. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4799–4800, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, gmina Zielonki, plan gospodarki odpadami

  keywords: education, environmental awareness, community Zielonki, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność PSZOK-ów w gospodarce odpadami[Efficiency of selective collection points for municipal waste in waste management] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2018 nr 10, s. 40–42. — Bibliogr. s. 42. — Jacek Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Atmoterm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Environmental education, as part of a waste management plan in the community / Jacek PIETRZYK, Anna Wiśniowska, Katarzyna Wójcik // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 95

 • keywords: environmental education, waste, Zielonki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami - czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?[Local, ecological management of waste - how to educate in a proper way?] / Jacek PIETRZYK, Aleksandra Edelmüller, Aneta Ziółek, Tomasz Zmarzły // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 52–53

 • słowa kluczowe: zarządzanie, edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami, odpady, sortowanie odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami – czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?Local, ecological management of waste – how to educate in an proper way? / Jacek PIETRZYK, Aleksandra Edelmüller, Tomasz Zmarzły, Aneta Ziółek, Aleksandra Bąk, Magdalena Kołodziejczak, Jakub Liszcz // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 100–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://srgz.zielonki.pl/pliki/publikacja_poprojektowa_perspektywa_miast.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości[IT systems in waste management as supporting monitoring and reporting] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 49. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.4.zip}. — J. Pietrzyk - pierwsza afiliacja: ATMOTERM S. A.

 • słowa kluczowe: monitoring, zarządzanie, odpady, sprawozdanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczościIT systems in waste management as supporting monitoring and reporting / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 72–84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.. — Jacek Pietrzyk – dod. afiliacja: ATMOTERM S. A.. — tekst: http://srgz.zielonki.pl/pliki/publikacja_poprojektowa_perspektywa_miast.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe wytyczne do badań odpadów komunalnych[New guidelines for municipal waste testing] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2019 nr 5, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27. — J. Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena zarządzania potencjałem surowcowym polskich gminAssessment of the management of the raw material potential of Polish communities / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 74. — Toż W: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.3.-Sesja-plenarna-Gospodarka-o-obiegu-zamkni%C4%99tym-%E2%80%93-edukacja-oraz-wdra%C5%BCanie-rozwi%C4%85za%C5%84-gminach-i-w-przemy%C5%9Ble.zip}

 • słowa kluczowe: zarządzanie, surowce, gminy

  keywords: management, raw materials, municipalities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ograniczanie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji[Limiting the mass of stored biodegradable waste] / Jacek PIETRZYK, Joanna Leoniewska-Gogola, Justyna Budzik // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2018 nr 3, s. 38–40. — J. Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Atmoterm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Plany i realizacja skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami dedykowane administracji samorządowej[Plans and implementation of effective waste management activities dedicated to administration] / Joanna Leoniewska-Gogola, Jacek Pietrzyk // W: Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów : 10. międzynarodowa konferencja : 5-7 lutego 2019 r., Poznań - Berlin / dobór i skład materiałów Ewa Ciża. — Poznań : Abrys, [2019]. — Na s. tyt.: Cykl konferencji związanych z gospodarką odpadami. — ISBN: 978-83-64816-64-2. — S. 119. — J. Pietrzyk - afiliacja: Atmoterm S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pojazdy wycofane z eksploatacji – prawo i rzeczywistość[System of collection, dismantling and recycling of end-of-life vehicles] / Jacek PIETRZYK // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymiThe bulky waste issue / Iwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 165–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymiReorganising bulky waste management / Iwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 59–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pyrofluid sposobem na komunalne odpady ściekowe[Pyrofluid – a way of municipal sewage sludge] / Jacek PIETRZYK // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-22-7. — S. 68–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: unieszkodliwianie termiczne, osady ściekowe, stacja termicznego unieszkodliwiania, pyrofluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Study of the properties of the ash-water suspension of the in Incinerated Sewage Sludge Ash (ISSA) / Waldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 205–212. — Bibliogr. s. 212, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: popioły lotne, spalanie komunalnych osadów ściekowych, technologie zawiesinowe

  keywords: fly ashes, suspension technologies, municipal sewage combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Surowce wtórne w odpadach z cmentarzy[Recyclable materials in the waste from cementeries] / Jacek PIETRZYK // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 12, s. 22–24. — Bibliogr. s. 24. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The role of thermal processes in the disposal of sewage sludgeRola procesów termicznych w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych / Jacek PIETRZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 209–210. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 743–750. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 749–750, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowychProperties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge / Waldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2013 R. 14 nr 1, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: popioły lotne, spalanie komunalnych osadów ściekowych

  keywords: fly ash, sewage sludge combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21