Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Makuch, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7194-0129

ResearcherID: V-4677-2017

Scopus: brak

PBN: 909746

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci
2
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych
3
 • Analiza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kV
4
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych
5
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych
6
 • Electricity distribution management Smart Grid system model
7
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
8
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
9
 • Implementacja algorytmów pomiarowych i decyzyjnych zabezpieczeń elektroenergetycznych
10
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
11
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych – referat konferencyjny
12
 • Model systemu Smart Grids zarządzania dystrybucją energii elektrycznej
13
 • Optimization criteria for reactive power compensation in distribution networks
14
 • Selected problems of the cooperation between distribution networks and the sources of dispersed generation
15
 • Skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w przypadku wysokooporowego zwarcia doziemnego w napowietrznej linii SN
16
 • Wpływ estymacji obciążeń na rozmieszczenie źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych