Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Makuch, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7194-0129

ResearcherID: V-4677-2017

Scopus: brak

PBN: 909746

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16610
201833
201611
201422
2013321
2012312
2011431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem161312
201833
201611
2014211
201333
2012321
201144
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1616
201833
201611
201422
201333
201233
201144
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1616
201833
201611
201422
201333
201233
201144
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16106
201833
201611
201422
2013312
2012321
2011413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16106
201833
201611
201422
2013312
2012321
20114131
 • Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieciAnalysis of active power losses of a selected fragment of the medium voltage distribution network in the aspect of selecting the network load estimation method / Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122

 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, estymacja obciążeń sieci średniego napięcia, obliczenia rozpływowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0010

2
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych[Analysis of impact of nonlinear loads on power losses in network elements] / Rafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8. — Bibliogr. s. 16-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kVAnalysis of shielding failure of 110 kV rated voltage overhead power line / Mariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK, Andrzej MAKUCH // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148

 • słowa kluczowe: zawodność ochrony odgromowej, teoria elektrogeometryczna, odległość decyzji, odległość aktywna, wyładowania atmosferyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0012

4
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnychThe effectiveness of reactive power compensation in power distribution networks / Andrzej MAKUCH // W: Wybrane metody modelowania i symulacji [Dokument elektroniczny] : Warsztaty Doktoranckie : czerwiec 23–26, Poronin / red. K. Nita, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, cop. 2013. — ISBN: 978-83-61956-08-2. — S. 26–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://phdw.pollub.pl/templates/wd2013/pliki/Ksiazka_WD_2013_Poronin.pdf [2013-07-24]. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej

 • słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, kompensacja, moc bierna

  keywords: distribution network, reactive power, compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnychThe effectiveness of reactive power compensation in power distribution networks / Andrzej MAKUCH // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 56–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, kompensacja mocy biernej

  keywords: distribution network, reactive power compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1130192

6
 • Electricity distribution management Smart Grid system modelModel systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej / Wiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2012 R. 4 nr 2, s. 58–70. — Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięćFerroresonance as a source of faults and failures in medium voltage distribution networks / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 4, Renewable energy and power grids: wind farms, equipment and power grids / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 173–180. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.— Bibliogr. s. 180. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięćFerroresonance as a source of disturbances and failures in medium voltage distribution grids / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Acta Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2080-7570. — 2011 R. 3 nr 4, s. 75–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Implementacja algorytmów pomiarowych i decyzyjnych zabezpieczeń elektroenergetycznychImplementation of measuring and decision-making algorithms for power protections / Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Andrzej MAKUCH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2012 nr 31, s. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2012 = Application of computers in science and technology 2012 : XXII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS. Oddział w Gdańsku = proceedings of the XXII seminar organised by Polish Society of Theoreical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section. — Na okł. dod.: Gdańskie Dni Elektryki 2012 : XXXVII konferencja naukowo techniczna zorganizowana przez SEP Oddział Gdańsk. — Na okł. omyłkowo podany rok 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych[Optimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks] / Waldemar L. SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // W: APE'13 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : systemy elektroenergetyczne, automatyka i sterowanie, problemy rozwoju elektroenergetyki, energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : Jurata, 12–14 czerwca 2013 / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2013]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków). — S. 139–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://actaenergetica.org/pl/wp-content/uploads/2013/06/ActaE-04-Enargetyka-odnawialna-i-sieci-elektroenergetyczne.pdf [2014-01-15]. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: power distribution networks, optimization criteria, reactive power compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych – referat konferencyjnyOptimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks – conference paper / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2013 nr 33, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz.. — Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'13 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 12–14 czerwca 2013

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: power distribution networks, optimization criteria, reactive power compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model systemu Smart Grids zarządzania dystrybucją energii elektrycznejSmart Grids model for management of electricity distribution / Wiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011 =. T. 2, Automatyka, komunikacja, sieci inteligentne: Automatyka regulacyjna, zabezpieczeniowa i pomiarowa, Smart Grid = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. II, Automation, communication and intelligent networks: control, protection and measurement automation, Smart Grid / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 107–114. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 107–114. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — W. Nowak, W. Bąchorek, S. Moskwa, R. Tarko, W. Szpyra, M. Benesz, A. Makuch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optimization criteria for reactive power compensation in distribution networksKryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2014 nr 4/21, s. 140–155. — Bibliogr. s. 147, 155, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: power distribution networks, optimization criteria, reactive power compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2014412

14
 • Selected problems of the cooperation between distribution networks and the sources of dispersed generationWybrane problemy współpracy sieci dystrybucyjnych ze źródłami generacji rozproszonej / Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 8, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/8/67.pdf

 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, generacja rozproszona, straty mocy czynnej, lokalizacja generacji rozproszonej

  keywords: dispersed generation, electric power distribution network, location of dispersed generators, active power losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.08.67

15
 • Skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w przypadku wysokooporowego zwarcia doziemnego w napowietrznej linii SN[Effectiveness of earth fault protection in event of high-resistance earth fault in MV overhead line] / Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne : V konferencja naukowo-techniczna : 15 maja 2012 r., Dźwirzyno / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 15-1–15-8. — Bibliogr. s. 15-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ estymacji obciążeń na rozmieszczenie źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnychThe influence of load estimation in power distribution networks on location reactive power sources / Andrzej MAKUCH, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 123–134. — Bibliogr. s. 133–134

 • słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, kompensacja mocy biernej, estymacja obciążeń sieci SN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0011