Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem922539397
20199432
201812651
20171917101
20161112431
20151611581
201411137
20135221
2012431
201144
201011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9270166
20199612
201812102
201719181
201611812
201516961
201411821
2013541
2012431
2011431
201011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem927913
201999
201812102
201719181
20161111
201516133
20141183
2013532
2012431
2011431
201011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem92389
2019918
20181212
201719118
20161111
20151616
201411110
201355
201244
201144
201011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem924646
2019936
20181266
201719109
20161174
20151697
20141174
2013532
2012413
201144
201011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem924250
2019918
20181248
201719118
20161174
20151697
20141174
2013523
2012413
201144
2010111
 • Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego
2
 • Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines
3
 • An innovative solution to counteract convergence of shaft lining in rock salt strata
4
 • Application of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption
5
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
6
 • Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowych
7
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w Szwecji
8
 • \#Grzegorz – raport z budowy
9
 • \#Grzegorz – raport z budowy
10
 • \#Grzegorz – raport z budowy
11
 • \#Grzegorz – raport z budowy
12
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
13
 • Impact of heating of Carboniferous rocks on their mechanical parameters
14
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego – technologia ściany szczelinowej podczas prac związanych z głębieniem szybu Grzegorz
15
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m
16
 • Innowacyjny sposób stabilizacji klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IV
17
 • Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisrück” w Kopalni Soli „Wieliczka”
18
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
19
 • Koncepcja nowej obudowy szybu przechodzącego przez warstwy górotworu solnego
20
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
21
 • Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń
22
 • Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego
23
 • Koncepcja zastosowania analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych
24
 • Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego
25
 • Konstrukcja mechanicznego manipulatora szybowego