Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • An innovative solution to counteract convergence of shaft lining in rock salt strataKonwergencja ociosów szybów w górotworze solnym - innowacyjna metoda przeciwdziałania / Paweł KAMIŃSKI, Piotr CZAJA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 2, s. 429–445. — Bibliogr. s. 444–445. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/112279/PDF/Archiwum-64-2-14-Kaminski.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: konwergencja wyrobisk, górotwór solny, obudowa szybów, geomechanika górotworu solnego

  keywords: geomechanics, shaft lining, convergence of workings, rock salt strata, rock salt formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.128693

2
 • \#Grzegorz - raport z budowy : zabudowa folii hydroizolacyjnej[Grzegorz shaft – report from the construction site : installation of waterproofing foil] / Joanna Drabek, Kazimierz Kuźma, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2019 nr 4, s. 54–58. — P. Kamiński - pierwsza afiliacja: PBSz S. A.. — tekst: https://inzynieriagornicza.pl/uploads/igr/articles/49695/54-58.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • \#Grzegorz – raport z budowy : maszyny wyciągowe[Grzegorz shaft – report from the construction site : hoisting machines] / Jarosław Martyka, Mariusz Hajok, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2019 nr 2–3, s. 50–52. — P. Kamiński – dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • \#Grzegorz – raport z budowy : obudowa panelowa na odcinku do głębokości 20m oraz wlot do lunety podsadzkowej[Grzegorz shaft – report from the construction site: panel lining up to 20m deep and backfilling inlet] / Joanna Drabek, Kazimierz Kuźma, Paweł Wójcik, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2019 nr 1, s. 48–52. — P. Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.. — tekst: https://inzynieriagornicza.pl/uploads/igr/articles/46144/str-48-52.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego zastosowane podczas głębienia szybu GrzegorzInnovative shaft construction solutions used during the Grzegorz shaft sinking / Marcin Mieszczak, Paweł KAMIŃSKI // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 42–43. — Tekst pol.-ang.. — P. Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A., Tarnowskie Góry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Innowacyjny sposób stabilizacji klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IVAn innovative method of stabilization the cage at the large-size Leon IV shaft hositing system / Piotr Bulenda, Zbigniew Piszczan, Jarosław Nowak, Paweł KAMIŃSKI // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 76. — Tekst pol.-ang.. — P. Kamiński - pierwsza afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A. - Tarnowskie Góry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda zamrażania górotworu sposobem na poprawę bezpieczeństwa oraz unifikację i powtarzalność elementów technologii głebienia[The method of freezing the rock mass to improve the safety and repeatability of the elements of the crap technology] / Bohdan Wilczok, Marcin Mieszczak, Łukasz Jara, Paweł KAMIŃSKI // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XXI konferencja : Wisła, 27–28 marca 2019 r.. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. [6]. — Paweł Kamiński – dod. afiliacja: PBSZ S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mobilny zespół pomostowy[Mobile platform system] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁKOWSKI Piotr, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E04G 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423983 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423983 z dn. 2017-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423983A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybowa, naprawa obudowy, pomost roboczy, prace szybowe

  keywords: shaft lining, shaft works, repair of lining, work platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pojemnik zapory przeciwwybuchowej, zwłaszcza górniczej[Container for explosion proof barrier, especially for mining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KAMIŃSKI Paweł, Baramaj Shahin. — Int.Cl.: E21F 5/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424705 A1 ; Opubl. 2019-09-09. — Zgłosz. nr P.424705 z dn. 2018-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424705A1.pdf

 • słowa kluczowe: pył węglowy, zapora przeciwwybuchowa

  keywords: coal dust, explosion barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przystosowanie szybu 1Bzie do prowadzenia jazdy ludziAdaptation the 1Bzie shaft for people transportation / Wojciech Badaj, Ireneusz Greń, Marcin Mieszczak, Daniel Wowra, Paweł KAMIŃSKI // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 79. — Tekst pol.-ang.. — P. Kamiński - pierwsza afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A. - Tarnowskie Góry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ruchome prowadzenie klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IV[Movable guiding the large cage of the Leon IV basic shaft hoisting system] / Piotr Bulenda, Zbigniew Piszczan, Jarosław Nowak, Daniel Wowra, Bartosz Chomański, Paweł KAMIŃSKI // W: XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2019. — 1 dysk optyczny. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz SA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej[Transport unit with drive for suspended railway transport] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Maciej Korczyński, Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Dariusz HAJTO. — Int.Cl.: B61B 13/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233703 B1 ; Udziel. 2019-07-15 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.418208 z dn. 2016-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233703B1.pdf

 • słowa kluczowe: transport podziemny, podwieszany rower górniczy, kolejka podwieszana, monoszyna

  keywords: underground transport, suspended mining bike, suspended rail, mono rail

  cyfrowy identyfikator dokumentu: