Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • Tytuł#Grzegorz – raport z budowy : maszyny wyciągowe
  AutorzyJarosław Martyka, Mariusz Hajok, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2019 nr 2–3, s. 50–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • Tytuł#Grzegorz – raport z budowy : obudowa panelowa na odcinku do głębokości 20m oraz wlot do lunety podsadzkowej
  AutorzyJoanna Drabek, Kazimierz Kuźma, Paweł Wójcik, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2019 nr 1, s. 48–52. — tekst: https://inzynieriagornicza.pl/uploads/igr/articles/46144/str-48-52.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2019]
 • TytułInnowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego zastosowane podczas głębienia szybu Grzegorz
  AutorzyMarcin Mieszczak, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułInnowacyjny sposób stabilizacji klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IV
  AutorzyPiotr Bulenda, Zbigniew Piszczan, Jarosław Nowak, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2019]
 • TytułMetoda zamrażania górotworu sposobem na poprawę bezpieczeństwa oraz unifikację i powtarzalność elementów technologii głebienia
  AutorzyBohdan Wilczok, Marcin Mieszczak, Łukasz Jara, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XXI konferencja : Wisła, 27–28 marca 2019 r.. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. [6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułMobilny zespół pomostowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁKOWSKI Piotr, KAMIŃSKI Paweł
  DetailsInt.Cl.: E04G 1/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423983 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423983 z dn. 2017-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 14, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423983A1.pdf
 • słowa kluczowe: obudowa szybowa, naprawa obudowy, pomost roboczy, prace szybowe

  keywords: shaft lining, shaft works, repair of lining, work platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułPojemnik zapory przeciwwybuchowej, zwłaszcza górniczej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KAMIŃSKI Paweł, Baramaj Shahin
  Details
 • słowa kluczowe: pył węglowy, zapora przeciwwybuchowa

  keywords: coal dust, explosion barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2019]
 • TytułPrzystosowanie szybu 1Bzie do prowadzenia jazdy ludzi
  AutorzyWojciech Badaj, Ireneusz Greń, Marcin Mieszczak, Daniel Wowra, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2019]
 • TytułRuchome prowadzenie klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IV
  AutorzyPiotr Bulenda, Zbigniew Piszczan, Jarosław Nowak, Daniel Wowra, Bartosz Chomański, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoXXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : s. n.], 2019. — S. 52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułŚrodek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Maciej Korczyński, Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Dariusz HAJTO
  DetailsInt.Cl.: B61B 13/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233703 B1 ; Udziel. 2019-07-15 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.418208 z dn. 2016-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233703B1.pdf
 • słowa kluczowe: transport podziemny, podwieszany rower górniczy, kolejka podwieszana, monoszyna

  keywords: underground transport, suspended mining bike, suspended rail, mono rail

  cyfrowy identyfikator dokumentu: