Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego
  AutorzyJerzy Czyżowski, Paweł KAMIŃSKI, Krystian Ratuszny, Zygmunt Zuski
  ŹródłoKOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — S. 50–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption
  AutorzyŁukasz Wajda, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWorld Journal of Microbiology & Biotechnology. — 2017 vol. 33 iss. 10 art. no. 193, s. 1–10. — tekst: https://goo.gl/cxkMma
 • keywords: lead, principal component analysis, biosorption, paper filter, arthrospira platensis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11274-017-2358-7

3
 • [referat, 2017]
 • TytułInnowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m : [streszczenie]
  AutorzyJacek Szyndler, Bogdan Łapuszek, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 137–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułKoncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego : [streszczenie]
  AutorzyShahin Baramaj, Paweł KAMIŃSKI, Erjon Bebja, Mariglen Rreshka
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułKotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf
 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
  AutorzyPaweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNowoczesne rozwiązanie łączenia rur do zastosowań szybowych
  AutorzyMiłosz Sudoł, Paweł KAMIŃSKI, Patrycja Jakubiec
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2017 R. 68 nr 6, s. 306–316
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułProjektowanie trasy urządzenia pomocniczego z wyciągnikiem elektrycznym z uwzględnieniem modeli numerycznych obudowy
  AutorzyDaniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki, Kazimierz Kuźma, Paweł KAMIŃSKI, Mirosław Cholewa
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2017 R. 68 nr 12, s. 578–586
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSystemy transportu w wyrobisku pionowym z zastosowaniem urządzeń transportowych specjalnych - urządzeń dźwignicowych oraz platform szybowych
  AutorzyJanusz Olszewski, Ludwik Fiutka, Krystian Ratuszny, Arkadiusz Marchewka, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2017 R. 23 nr 1, s. 1–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułSystem do transportu pionowego dla zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza : [streszczenie]
  AutorzySzymon Jagodzik, Jacek Śmigielski, Arkadiusz Marchewka, Damian Kucz, Krystian Ratuszny, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 133–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSystem transportu pionowego do zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni „Łagisza”
  AutorzySzymon Jagodzik, Jacek Śmigielski, Arkadiusz Marchewka, Damian Kucz, Krystian Ratuszny, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2017 R. 68 nr 12, s. 595–603
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSzyb Leon IV – pogłębianie i wydłużanie górniczych wyciągów szybowych
  AutorzyJanusz Olszewski, Piotr Bulenda, Bartosz Chomański, Łukasz Jara, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2017 nr 1–2, s. 49–52
 • słowa kluczowe: wyciąg szybowy, zbrojenie szybu górniczego

  keywords: shaft hoist, mine shaft furniture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułUrządzenia transportowe specjalne zabudowane w szybie „Wyzwolenie”
  AutorzyJanusz Olszewski, Ludwik Fiutka, Krystian Ratuszny, Arkadiusz Marchewka, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2017 nr 3–4, s. 56–60
 • słowa kluczowe: szyb górniczy, platformy szybowe, transport szybowy, wyrobisko pionowe

  keywords: mine shaft, shaft platforms, shaft transportation, vertical pit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułWybrane zagadnienia techniczne związane ze zmianą funkcji szybów górniczych po likwidacji kopalni : [streszczenia]
  AutorzyPiotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Grzegorz Grzesiński, Janusz Olszewski
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułWydłużenie Górniczego Wyciągu Szybowego – Szyb Leon IV : [streszczenie]
  AutorzyDaniel Wowra, Jarosław Nowak, Jarosław Witkowski, Piotr Izydorczyk, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułWykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poz. 800m : [abstrakt]
  AutorzyBogdan Łapuszek, Jacek Szyndler, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XIX konferencja : pod patronatem Ministra Energii : Szczyrk-Biła, 4–5 kwietnia 2017 r.. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [15]–[17]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWykonanie wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800
  AutorzyBogdan Łapuszek, Jacek Szyndler, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2017 R. 68 nr 4, s. 178–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułWykorzystanie urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym dla potrzeb pogłębiania szybów : [streszczenie]
  AutorzyDaniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki, Mirosław Cholewa, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWymiana konstrukcji zbiornika odmiarowego węgla
  AutorzyBartosz Chomański, Daniel Wowra, Marcin Mieszczak, Paweł KAMIŃSKI, Andrzej Ryszka, Dariusz Pawelec
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2017 R. 23 nr 1, s. 37–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: