Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego
2
 • Application of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption
3
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m
4
 • Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego
5
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
6
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
7
 • Nowoczesne rozwiązanie łączenia rur do zastosowań szybowych
8
 • Projektowanie trasy urządzenia pomocniczego z wyciągnikiem elektrycznym z uwzględnieniem modeli numerycznych obudowy
9
 • Systemy transportu w wyrobisku pionowym z zastosowaniem urządzeń transportowych specjalnych - urządzeń dźwignicowych oraz platform szybowych
10
 • System do transportu pionowego dla zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza
11
 • System transportu pionowego do zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni „Łagisza”
12
 • Szyb Leon IV – pogłębianie i wydłużanie górniczych wyciągów szybowych
13
 • Urządzenia transportowe specjalne zabudowane w szybie „Wyzwolenie”
14
 • Wybrane zagadnienia techniczne związane ze zmianą funkcji szybów górniczych po likwidacji kopalni
15
 • Wydłużenie Górniczego Wyciągu Szybowego – Szyb Leon IV
16
 • Wykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poz. 800m
17
 • Wykonanie wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800
18
 • Wykorzystanie urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym dla potrzeb pogłębiania szybów
19
 • Wymiana konstrukcji zbiornika odmiarowego węgla