Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowegoAnalysis of possibility of reconsctructing the of Paderewski shaft in Wieliczka Salt Mine without using the mine shaft hoist / Jerzy Czyżowski, Paweł KAMIŃSKI, Krystian Ratuszny, Zygmunt Zuski // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 50–57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński – dod. afiliacja: KOPEX – PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption / Łukasz Wajda, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Paweł KAMIŃSKI // World Journal of Microbiology & Biotechnology ; ISSN 0959-3993. — 2017 vol. 33 iss. 10 art. no. 193, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-03. — tekst: https://goo.gl/cxkMma

 • keywords: lead, principal component analysis, biosorption, paper filter, arthrospira platensis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11274-017-2358-7

3
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m : [streszczenie][Innovative solutions used in the process of inlet construction at Janina VI shaft lvl. 800 m : abstract] / Jacek Szyndler, Bogdan Łapuszek, Paweł KAMIŃSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 137–138. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego : [streszczenie][A concept for the application of a novel anti-explosion measures of the enclosed type] / Shahin Baramaj, Paweł KAMIŃSKI, Erjon Bebja, Mariglen Rreshka // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S.A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowaniaA telescopic anchor - principle of operation, structure and application possibilities / Paweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne rozwiązanie łączenia rur do zastosowań szybowychA modern solution of pipes connecting for shaft applications / Miłosz Sudoł, Paweł KAMIŃSKI, Patrycja Jakubiec // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 6, s. 306–316. — Bibliogr. s. 316. — P. Kamiński - dod. afiliacja: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Bytom

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Projektowanie trasy urządzenia pomocniczego z wyciągnikiem elektrycznym z uwzględnieniem modeli numerycznych obudowyRoute design of an auxiliary unit with electric hoist including numerical models of the support / Daniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki, Kazimierz Kuźma, Paweł KAMIŃSKI, Mirosław Cholewa // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 12, s. 578–586. — Bibliogr. s. 586. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu wygłoszonego na Polskim Kongresie Górniczym, Kraków, 20–22.11.2017 r.. — Paweł Kamiński, Mirosław Cholewa – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. Paweł Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Tarnowskie Góry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • System do transportu pionowego dla zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza : [streszczenie][Vertical transport system for coal supply in the power units of the Łagisza Power Plant] / Szymon Jagodzik, Jacek Śmigielski, Arkadiusz Marchewka, Damian Kucz, Krystian Ratuszny, Paweł KAMIŃSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • System transportu pionowego do zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni „Łagisza”A system for vertical transport providing coal to the generation blocks of „Łagisza” Power Plant / Szymon Jagodzik, Jacek Śmigielski, Arkadiusz Marchewka, Damian Kucz, Krystian Ratuszny, Paweł KAMIŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 12, s. 595–603. — Bibliogr. s. 603. — Paweł Kamiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Tarnowskie Góry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Systemy transportu w wyrobisku pionowym z zastosowaniem urządzeń transportowych specjalnych - urządzeń dźwignicowych oraz platform szybowychHaulage systems in a vertical working with the use of special haulage equipment - hosting devices and shaft platforms / Janusz Olszewski, Ludwik Fiutka, Krystian Ratuszny, Arkadiusz Marchewka, Paweł KAMIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2017 R. 23 nr 1, s. 1–15. — Bibliogr. s. 15. — P. Kamiński - dod. afiliacja: KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Bytom

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Szyb Leon IV – pogłębianie i wydłużanie górniczych wyciągów szybowychLeon IV Shaft – deepening and elongation of mine shaft hoists / Janusz Olszewski, Piotr Bulenda, Bartosz Chomański, Łukasz Jara, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2017 nr 1–2, s. 49–52. — Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.

 • słowa kluczowe: wyciąg szybowy, zbrojenie szybu górniczego

  keywords: shaft hoist, mine shaft furniture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Urządzenia transportowe specjalne zabudowane w szybie „Wyzwolenie”Special transportation equipment built in the „Wyzwolenie” shaft / Janusz Olszewski, Ludwik Fiutka, Krystian Ratuszny, Arkadiusz Marchewka, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2017 nr 3–4, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński - dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.

 • słowa kluczowe: szyb górniczy, platformy szybowe, transport szybowy, wyrobisko pionowe

  keywords: mine shaft, shaft platforms, shaft transportation, vertical pit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane zagadnienia techniczne związane ze zmianą funkcji szybów górniczych po likwidacji kopalni : [streszczenia][Selected technical issues related to the change of mining shafts function after closure of the mine] / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Grzegorz Grzesiński, Janusz Olszewski // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S.A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wydłużenie Górniczego Wyciągu Szybowego – Szyb Leon IV : [streszczenie][Extension of the Mining Hoist System - Shaft Leon IV] / Daniel Wowra, Jarosław Nowak, Jarosław Witkowski, Piotr Izydorczyk, Paweł KAMIŃSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S.A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poz. 800m : [abstrakt][The double-sided inlet of the 800 m level of the Janina VI shaft : abstract] / Bogdan Łapuszek, Jacek Szyndler, Paweł KAMIŃSKI // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XIX konferencja : pod patronatem Ministra Energii : Szczyrk-Biła, 4–5 kwietnia 2017 r.. — [Polska : s. n.], [2017] + CD. — S. [15]–[17]. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Streszcz.. — P. Kamiński - pierwsza afiliacja: KOPEX-PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykonanie wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800Execution of the inlet of the shaft bottom of „Janina VI” shaft at the horizon of 800 m / Bogdan Łapuszek, Jacek Szyndler, Paweł KAMIŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 4, s. 178–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym dla potrzeb pogłębiania szybów : [streszczenie][Use of auxiliary equipment with electric rope hoist for shaft deepening] / Daniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki, Mirosław Cholewa, Paweł KAMIŃSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wymiana konstrukcji zbiornika odmiarowego węglaChanging the design of the coal measuring chute / Bartosz Chomański, Daniel Wowra, Marcin Mieszczak, Paweł KAMIŃSKI, Andrzej Ryszka, Dariusz Pawelec // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2017 R. 23 nr 1, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42. — P. Kamiński - dod. afiliacja: KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Bytom

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: