Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego
2
 • Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines
3
 • Application of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption
4
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
5
 • Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowych
6
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w Szwecji
7
 • \#Grzegorz – raport z budowy
8
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
9
 • Impact of heating of Carboniferous rocks on their mechanical parameters
10
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego – technologia ściany szczelinowej podczas prac związanych z głębieniem szybu Grzegorz
11
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m
12
 • Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisrück” w Kopalni Soli „Wieliczka”
13
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
14
 • Koncepcja nowej obudowy szybu przechodzącego przez warstwy górotworu solnego
15
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
16
 • Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń
17
 • Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego
18
 • Koncepcja zastosowania analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych
19
 • Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego
20
 • Konstrukcja mechanicznego manipulatora szybowego
21
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
22
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
23
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
24
 • Metoda zamrażania górotworu sposobem na poprawę bezpieczeństwa oraz unifikację i powtarzalność elementów technologii głebienia
25
 • Metodyka obliczeń sprawdzających konstrukcji układu zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza