Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • An innovative solution to counteract convergence of shaft lining in rock salt strata
2
 • Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego
3
 • Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines
4
 • Application of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption
5
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
6
 • Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowych
7
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w Szwecji
8
 • \#Grzegorz - raport z budowy
9
 • \#Grzegorz – raport z budowy
10
 • \#Grzegorz – raport z budowy
11
 • \#Grzegorz – raport z budowy
12
 • \#Grzegorz – raport z budowy
13
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
14
 • Impact of heating of Carboniferous rocks on their mechanical parameters
15
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego – technologia ściany szczelinowej podczas prac związanych z głębieniem szybu Grzegorz
16
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego zastosowane podczas głębienia szybu Grzegorz
17
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego zastosowane podczas głębienia szybu „Grzegorz”
18
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m
19
 • Innowacyjny sposób stabilizacji klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IV
20
 • Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisrück” w Kopalni Soli „Wieliczka”
21
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
22
 • Inżynieria Górnicza
23
 • Koncepcja nowej obudowy szybu przechodzącego przez warstwy górotworu solnego
24
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
25
 • Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń