Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Mobilny zespół pomostowy[Mobile platform system] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁKOWSKI Piotr, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E04G 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423983 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423983 z dn. 2017-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423983A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybowa, naprawa obudowy, pomost roboczy, prace szybowe

  keywords: shaft lining, shaft works, repair of lining, work platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Pojemnik zapory przeciwwybuchowej, zwłaszcza górniczej[Container for explosion proof barrier, especially for mining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KAMIŃSKI Paweł, Baramaj Shahin. — Int.Cl.: E21F 5/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424705 A1 ; Opubl. 2019-09-09. — Zgłosz. nr P.424705 z dn. 2018-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424705A1.pdf

 • słowa kluczowe: pył węglowy, zapora przeciwwybuchowa

  keywords: coal dust, explosion barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: