Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • \#Grzegorz – raport z budowy : instalacja mrożeniowa[Grzegorz shaft – report from the construction site : ground freezing] / Łukasz Jara, Monika Beck, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2018 nr 2–3, s. 47–49. — P. Kamiński – dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • \#Grzegorz – raport z budowy : wieża oraz górnicze wyciągi szybowe[Grzegorz shaft – report from the construction site: headframe and mining shaft hoists] / Piotr Izydorczyk, Paweł Cichoń, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2018 nr 4, s. 60–62. — P. Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.. — tekst: https://inzynieriagornicza.pl/uploads/igr/articles/44741/str-60-62.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Innowacyjne rozwiązania budownictwa szybowego – technologia ściany szczelinowej podczas prac związanych z głębieniem szybu Grzegorz[Innovative solutions in shaft construction – diaphragm wall technology during work related with sinking of the Grzegorz shaft] / Bohdan Wilczok, Tomasz Sanocki, Bartosz Chomański, Paweł KAMIŃSKI // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XX konferencja : Szczyrk-Biła, 12–13 kwietnia 2018. — [Polska : s. n.], [2018] + CD. — S. [1]. — P. Kamiński – dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodyka obliczeń sprawdzających konstrukcji układu zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni ŁagiszaMethodology of verifying calculations for the structure of a coal supply line for the power units in the Łagisza power plant / Damian Kucz, Paweł Cichoń, Krystian Ratuszny, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2018 nr 1, s. 26–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • słowa kluczowe: bloki energetyczne, wydajność transportu węgla

  keywords: supply, zasilanie, power units, coal transportation capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowoczesne rozwiązania infrastruktury okołoszybowej – urządzenie pomocnicze na poz. 1150m szybu Leon IV[Modern shaft infrastructure solutions – auxiliary device on 1150m level of Leon IV shaft] / Daniel Wowra, Jarosław Nowak, Jarosław Witkowski, Krystian Ratuszny, Bartosz Chomański, Paweł KAMIŃSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 9–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — P. Kamiński – dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena stanu technicznego obudowy szybów bez stałego urządzenia wyciągowego – uwarunkowania i możliwości[Assessment of the technical condition of the shaft lining without a permanent hoisting machine – conditions and possibilities] / Henryk Kleta, Janusz Olszewski, Marek Jendryś, Paweł KAMIŃSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — P. Kamiński – dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pogłębianie oraz wydłużanie górniczych wyciągów szybowych – szybu Leon IV w kopalni KWK ROW – Ruch RydułtowyDeepening and extending hoist systems of Leon IV shaft in the mine of Rybnik Coal Area – Rydułtowy Division / Janusz Olszewski, Piotr CZAJA, Piotr Bulenda, Paweł KAMIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 8, s. 7–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0b686f3-538d-422d-951e-1a0e945d1ed7/c/Poglebienie_oraz_wydluzanie.pdf

 • słowa kluczowe: pogłębianie szybów, górnicze wyciągi szybowe, budowa szybów

  keywords: shaft construction, shaft deepening, mining shaft hoist system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej[Transport unit with drive for suspended railway transport] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, Korczyński Maciej, KAMIŃSKI Paweł, PROFICZ Paweł, MARCINKIEWICZ Karol, HAJTO Dariusz. — Int.Cl.: B61B 13/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418208 A1 ; Opubl. 2018-02-12. — Zgłosz. nr P.418208 z dn. 2016-08-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 4, s. 22-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418208A1.pdf

 • słowa kluczowe: transport podziemny, podwieszany rower górniczy, kolejka podwieszana, monoszyna

  keywords: underground transport, suspended mining bike, suspended rail, mono rail

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Technologia przebudowy historycznego szybu Paderewski w Kopalni Soli Wieliczka[The technology of reconstruction of the historical Paderewski shaft in the Wieliczka Salt Mine] / Zygmunt Zuski, Tomasz Sanocki, Paweł KAMIŃSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — P. Kamiński – dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zależność wodoprzepuszczalności materiału podsadzkowego od temperatury wody i zawartości frakcji pylastejDependence of water-permeability of filling material from water temperature and content of dusty fraction / Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 2, s. 25–29. — Bibliogr. s. 29

 • słowa kluczowe: podsadzka hydrauliczna, wodoprzepuszczalność, piasek podsadzkowy

  keywords: hydraulic filling, water-permeability, sand filling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.2.5