Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"Inventory measurement of „Gaisruck” chamber at „Wieliczka" Salt Mine / Paulina LEWIŃSKA, Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Sławomir Kubiak // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 2, s. 172–179. — Bibliogr. s. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOMAssessment of impurities influence on mechanical properties of rock salt from LGOM area / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł KAMIŃSKI // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 54–56. — Bibliogr. s. 56. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: anhydryt, sól kamienna, parametry wytrzymałościowe, zawartość zanieczyszczeń

  keywords: anhydrite, rock salt, impurities content, mechanical parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Porównanie obliczeniowych i zaobserwowanych wielkości osiadań terenu w rejonie estakady Stefanów-Bogdanka[Comparison of computational and observed magnitude subsidence in the area of Stefanów-Bogdanka conveyor bridge] / Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Dariusz HAJTO, Karol MARCINKIEWICZ, Edward STEWARSKI // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 30–32. — Bibliogr. s. 32

 • słowa kluczowe: ochrona powierzchni, monitoring GPS, osiadania terenu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób regulacji obciążenia obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie[Method for load control of shaft lining and shaft lining on sections passing through the rocks susceptible to leaching] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223831 B1 ; Udziel. 2016-03-24 ; Opubl. 2016-11-30. — Zgłosz. nr P.399219 z dn. 2012-05-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223831B1.pdf

 • słowa kluczowe: głębienie szybów, obudowa szybowa, skały podatne na ługowanie , budownictwo podziemne, obudowa szybów w górotworze podatnym na ługowanie

  keywords: shaft lining, shaft sinking, rock mass being susceptible to leaching, underground construction, shaft lining in the rocks susceptible to leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ cech petrologicznych na właściwości mechaniczne soli kamiennej z LGOM (Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)Effect of petrological features on mechanical properties of rock salt from the LGOM (Legnica-Głogów Copper District) / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł KAMIŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 51–63. — Bibliogr. s. 61–63, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/UB0LBY

 • słowa kluczowe: materia organiczna, inkluzje fluidalne, parametry wytrzymałościowe, petrologia soli, zawartość części nierozpuszczalnych, mikrospektroskopia ramanowska

  keywords: fluid inclusions, organic matter, Raman microspectroscopy, mechanical parameters, rock salt petrology, content of insoluble minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4572

6
 • Wstępna analiza ramanowska substancji organicznej w solach najstarszych Na1 z szybu SW-4 (LGOM)Preliminary Raman analysis of organic matter in the oldest salt Na1 from SW-4 shaft area (LGOM) / Tomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Paweł KAMIŃSKI // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2016 nr 12, s. 83–91. — Bibliogr. s. 89–91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: materia organiczna, najstarsza sól kamienna, analiza ramanowska

  keywords: Raman spectroscopy, organic matter, the oldest halite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane zagadnienia techniki i technologii głębienia szybów[Selected issues in engineering and shaft sinking technology] / red. nauk. Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI ; zespół aut.: Krystian Ratuszny [et al.] Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ, Katarzyna CYRAN. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, [2016]. — 267 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-927920-9-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie analizy obrazu w ocenie porowatości powierzchniowej betonów architektonicznychUsing of the image analysis in the assessment of architectural concrete surface porosity / MARCINKIEWICZ Karol, KAMIŃSKI P., HAJTO D., PROFICZ P. // W: Dokonania naukowe młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne : monografia naukowa, T. 1 / pod red. Krzysztofa Mudryka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — 1 dysk optyczny. — Materiały z V Kongresu młodych ludzi nauki : Kraków, 18.06.2016, Bydgoszcz, 25.06.2016. — e-ISBN: 978-83-65180-12-4. — S. 84–94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, porowatość, beton architektoniczny

  keywords: porosity, image analysis, architectural concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: