Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III[The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III] / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8942–8953. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8952–8953, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kryterium, ELECTRE III, jakość górotworu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego[Conception of creating lining of drilled shafts - continuous concrete pour method] / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 nr 3, s. 40–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Konstrukcja mechanicznego manipulatora szybowegoThe structure of the mechanical shaft manipulator / Paweł KAMIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 3, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości udostępnienia złoża rud miedzi na monklinie przedsudeckiej za pomocą upadowejThe possibility of access to copper ore deposits on Fore-Sudetic Monocline with an inclined shaft / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 19–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, udostępnienie złoża upadowymi, szyby pochyłe

  keywords: mining engineering, inclined shaft

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przegląd nowych kierunków badań nad technologiami wykorzystującymi procesy bioługowaniaThe review of new research directions on technologies using bioleaching processes / Łukasz Wajda, Paweł KAMIŃSKI, Łukasz HEREZY // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 2, s. 79–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • słowa kluczowe: bioługowanie, grzyby pleśniowe, Ferroplasmaceae, chalkopiryt

  keywords: bioleaching, moulds, Ferroplasmaceae, chalcopyrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.2.5

6
 • Upadowe jako alternatywny dla szybów sposób udostępnienia złożaInclines as an alternative to the shafts in development of a deposit / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Kornel FRYDRYCH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 3, s. 18–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wiekuSelected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, S. 8932–8941. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8940–8941, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modernizacja, logistyka, logistyka w budownictwie, strop

  keywords: modernization, logistics, logistics in the construction, ceiling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa[Selected logistical challenges in technical and economical analysis of building systems] / Piotr HEŁDAK, Dariusz HAJTO, Paweł KAMIŃSKI, Karol MARCINKIEWICZ, Paweł PROFICZ, Artur ULASZEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8954–8961. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8961, Streszcz.

 • słowa kluczowe: Xella 20, porotherm, charakterystyka energetyczna, nakłady rzeczowe, kosztorysowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: