Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowegoAnalysis of possibility of reconsctructing the of Paderewski shaft in Wieliczka Salt Mine without using the mine shaft hoist / Jerzy Czyżowski, Paweł KAMIŃSKI, Krystian Ratuszny, Zygmunt Zuski // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 50–57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński – dod. afiliacja: KOPEX – PBSz S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An innovative solution to counteract convergence of shaft lining in rock salt strataKonwergencja ociosów szybów w górotworze solnym - innowacyjna metoda przeciwdziałania / Paweł KAMIŃSKI, Piotr CZAJA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 2, s. 429–445. — Bibliogr. s. 444–445. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/112279/PDF/Archiwum-64-2-14-Kaminski.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: konwergencja wyrobisk, górotwór solny, obudowa szybów, geomechanika górotworu solnego

  keywords: geomechanics, shaft lining, convergence of workings, rock salt strata, rock salt formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.128693

3
 • Application of principal component analysis for the optimisation of lead(II) biosorption / Łukasz Wajda, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Paweł KAMIŃSKI // World Journal of Microbiology & Biotechnology ; ISSN 0959-3993. — 2017 vol. 33 iss. 10 art. no. 193, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-03. — tekst: https://goo.gl/cxkMma

 • keywords: lead, principal component analysis, biosorption, paper filter, arthrospira platensis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11274-017-2358-7

4
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge / Dariusz HAJTO, Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Edward STEWARSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: GPS monitoring, surface protection, terrain settlement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1602

5
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w SzwecjiMining of iron ores and non-ferrous metals in Sweden / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż

  keywords: exploration, iron ore, polymetallic ore, metal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depthsTechnologia hybrydowa eksploatacji węgla kamiennego z pokładów zalegających na dużych głębokościach / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Jerzy KLICH, Antoni TAJDUŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 575–590. — Bibliogr. s. 589–590

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, podziemne zgazowanie węgla, odmetanowanie pokładów węgla, hybrydowa eksploatacja

  keywords: hard coal, underground coal gasification, methane drainage of a coal bed, hybrid coal exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0041

7
8
 • Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisrück” w Kopalni Soli „Wieliczka”Inventory of cubature of “Gaisrück” chamber in “Wieliczka” Salt Mine / Paweł KAMIŃSKI, Paulina LEWIŃSKA, Sławomir Kubiak // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 9, s. 490–495. — Bibliogr. s. 495. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu na Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"Inventory measurement of „Gaisruck” chamber at „Wieliczka" Salt Mine / Paulina LEWIŃSKA, Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Sławomir Kubiak // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 2, s. 172–179. — Bibliogr. s. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III[The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III] / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8942–8953. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8952–8953, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kryterium, ELECTRE III, jakość górotworu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego[Conception of creating lining of drilled shafts - continuous concrete pour method] / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 nr 3, s. 40–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcja zastosowania analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowychA concept of using image analysis to improve productivity of longwall shearers / Paweł KAMIŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 9, s. 473–477. — Bibliogr. s. 477. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu na Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2014 r. - Tematyka artykułu została przedstawiona w ramach konferencji “Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí”, Demänovská Dolina, Słowacja, październik 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konstrukcja mechanicznego manipulatora szybowegoThe structure of the mechanical shaft manipulator / Paweł KAMIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 3, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowaniaA telescopic anchor - principle of operation, structure and application possibilities / Paweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metodyka obliczeń sprawdzających konstrukcji układu zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni ŁagiszaMethodology of verifying calculations for the structure of a coal supply line for the power units in the Łagisza power plant / Damian Kucz, Paweł Cichoń, Krystian Ratuszny, Paweł KAMIŃSKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2018 nr 1, s. 26–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S. A.

 • słowa kluczowe: bloki energetyczne, wydajność transportu węgla

  keywords: supply, zasilanie, power units, coal transportation capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości udostępnienia złoża rud miedzi na monklinie przedsudeckiej za pomocą upadowejThe possibility of access to copper ore deposits on Fore-Sudetic Monocline with an inclined shaft / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 19–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, udostępnienie złoża upadowymi, szyby pochyłe

  keywords: mining engineering, inclined shaft

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowoczesne rozwiązanie łączenia rur do zastosowań szybowychA modern solution of pipes connecting for shaft applications / Miłosz Sudoł, Paweł KAMIŃSKI, Patrycja Jakubiec // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 6, s. 306–316. — Bibliogr. s. 316. — P. Kamiński - dod. afiliacja: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Bytom

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pogłębianie oraz wydłużanie górniczych wyciągów szybowych – szybu Leon IV w kopalni KWK ROW – Ruch RydułtowyDeepening and extending hoist systems of Leon IV shaft in the mine of Rybnik Coal Area – Rydułtowy Division / Janusz Olszewski, Piotr CZAJA, Piotr Bulenda, Paweł KAMIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 8, s. 7–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — P. Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0b686f3-538d-422d-951e-1a0e945d1ed7/c/Poglebienie_oraz_wydluzanie.pdf

 • słowa kluczowe: pogłębianie szybów, górnicze wyciągi szybowe, budowa szybów

  keywords: shaft construction, shaft deepening, mining shaft hoist system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Preliminary work on the new lining construction for the shafts passing through salt rock massif / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 669–676. — Bibliogr. s. 676, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 669–676. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 676

 • keywords: shaft lining, convergence in salt rocks, salt rock leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.3/S03.085

21
 • Prognozowanie zaciskania wyrobisk przyścianowych przy uwzględnieniu uwarunkowań logistycznych na podstawie metody średniej ruchomej i ważonejForecasting crimping bottom roads excavations taking into account logistical considerations based on the moving average method and the weighted moving average / Artur ULASZEK, Paweł KAMIŃSKI, Aneta MARSZAŁEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5014–5019. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5019, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, konwergencja, metoda średniej ważonej

  keywords: geomechanics, convergence, the weighted average method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Projektowanie trasy urządzenia pomocniczego z wyciągnikiem elektrycznym z uwzględnieniem modeli numerycznych obudowyRoute design of an auxiliary unit with electric hoist including numerical models of the support / Daniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki, Kazimierz Kuźma, Paweł KAMIŃSKI, Mirosław Cholewa // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 12, s. 578–586. — Bibliogr. s. 586. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu wygłoszonego na Polskim Kongresie Górniczym, Kraków, 20–22.11.2017 r.. — Paweł Kamiński, Mirosław Cholewa – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. Paweł Kamiński – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Tarnowskie Góry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Propozycja zmian parametrów procesu zabezpieczenia wyrobisk chodnikowych w aspekcie poprawy skuteczności kotowienia w skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychA proposal to modify the parameters of securing drifts aimed at improving the efficiency of rock bolting in scandinavian polymetallic ore mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 5, s. 217–223. — Bibliogr. s. 223

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, czas kotwienia, strefa sprężona

  keywords: bolting time, stress zone, bolt support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przegląd nowych kierunków badań nad technologiami wykorzystującymi procesy bioługowaniaThe review of new research directions on technologies using bioleaching processes / Łukasz Wajda, Paweł KAMIŃSKI, Łukasz HEREZY // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 2, s. 79–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • słowa kluczowe: bioługowanie, grzyby pleśniowe, Ferroplasmaceae, chalkopiryt

  keywords: bioleaching, moulds, Ferroplasmaceae, chalcopyrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.2.5

25
 • Rola obudowy wyrobisk górniczych w kształtowaniu mikroklimatu kopalnianego i wykorzystaniu energii geotermalnejThe role of mine workings' support in creation of a mine's microclimate and the use if geothermal energy / Piotr CZAJA, Kornel FRYDRYCH, Paweł KAMIŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2013 R. 64 nr 12, s. 721–729. — Bibliogr. s. 729

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: