Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kamiński, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1450-5881

ResearcherID: T-7756-2017

Scopus: 56415962500

PBN: 909456

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mobilny zespół pomostowy[Mobile platform system] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁKOWSKI Piotr, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E04G 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423983 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423983 z dn. 2017-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423983A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybowa, naprawa obudowy, pomost roboczy, prace szybowe

  keywords: shaft lining, shaft works, repair of lining, work platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pojemnik zapory przeciwwybuchowej, zwłaszcza górniczej[Container for explosion proof barrier, especially for mining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KAMIŃSKI Paweł, Baramaj Shahin. — Int.Cl.: E21F 5/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424705 A1 ; Opubl. 2019-09-09. — Zgłosz. nr P.424705 z dn. 2018-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424705A1.pdf

 • słowa kluczowe: pył węglowy, zapora przeciwwybuchowa

  keywords: coal dust, explosion barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób regulacji obciążenia obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie[Method for load control of shaft lining and shaft lining on sections passing through the rocks susceptible to leaching] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399219 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.399219 z dn. 2012-05-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 5, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399219A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób regulacji obciążenia obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie[Method for load control of shaft lining and shaft lining on sections passing through the rocks susceptible to leaching] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223831 B1 ; Udziel. 2016-03-24 ; Opubl. 2016-11-30. — Zgłosz. nr P.399219 z dn. 2012-05-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223831B1.pdf

 • słowa kluczowe: głębienie szybów, obudowa szybowa, skały podatne na ługowanie , budownictwo podziemne, obudowa szybów w górotworze podatnym na ługowanie

  keywords: shaft lining, shaft sinking, rock mass being susceptible to leaching, underground construction, shaft lining in the rocks susceptible to leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej[Transport unit with drive for suspended railway transport] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, Korczyński Maciej, KAMIŃSKI Paweł, PROFICZ Paweł, MARCINKIEWICZ Karol, HAJTO Dariusz. — Int.Cl.: B61B 13/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418208 A1 ; Opubl. 2018-02-12. — Zgłosz. nr P.418208 z dn. 2016-08-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 4, s. 22-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418208A1.pdf

 • słowa kluczowe: transport podziemny, podwieszany rower górniczy, kolejka podwieszana, monoszyna

  keywords: underground transport, suspended mining bike, suspended rail, mono rail

  cyfrowy identyfikator dokumentu: