Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Ślizowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2018-0622

ResearcherID: brak

Scopus: 6507057208

PBN: 901197

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazu
  AutorzyJarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof, Karolina Serbin
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 431–443
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazu
  AutorzyJarosław ŚLIZOWSKI, Karolina Serbin, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułCzynniki determinujące stateczność wyrobisk eksploatacyjnych i magazynowych w soli kamiennej
  AutorzyStanisław Burliga, Leszek Lankof, Andrzej Sadowski, Jarosław ŚLIZOWSKI, Piotr Urbański
  ŹródłoQuo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 36–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2017]
 • TytułEfektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnych
  AutorzyJarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Mariusz ŁACIAK, Leszek Lankof, Karolina SERBIN
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 77
 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy storage, ydrogen, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułLaboratory investigations of geotechnical properties of rock salt in Polish salt deposits
  AutorzyJ.ŚLIZOWSKI, S. NAGY, S. Burliga, K. SERBIN, K. POLAŃSKI
  ŹródłoMechanical behavior of salt VIII : proceedings of the conference on Mechanical behavior of salt, SALTMECH VIII : Rapid City, USA, 26–28 May 2015 / eds. Lance Roberts, Kirby Mellegard, Frank Hansen. — Boca Raton, [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2015. — S. 33–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości magazynowania energii w kawernach solnych
  AutorzyLeszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 12
 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, sprężone powietrze, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [książka, 2011]
 • TytułMożliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych
  Autorzyred. Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk ; aut.: Grzegorz Czapowski, Leszek Lankof, Karolina Serbin, Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Ślizowski, Maciej Tomaszczyk, Kazimierz Urbańczyk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — 131, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMożliwości składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli kamiennej
  AutorzyLeszek Lankof, Jarosław ŚLIZOWSKI, Karolina Serbin
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2013 R. 9, s. 97–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości zastosowania technologii CAES w warunkach polskich
  AutorzyStanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 20
 • słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, CAES, turbina gazowa, kawerny solne, magazynowanie sprężonego powietrza

  keywords: wind turbines, CAES, gas turbine, compressed air storage, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [referat, 2012]
 • TytułPrzydatność środkowopolskich wysadów solnych do magazynowania gazu ziemnego – oszacowanie na podstawie danych z KPMG Mogilna
  AutorzyJarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof
  ŹródłoQuo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 12–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2012]
 • TytułSalt chamber for the astroparticle detector – LAGUNA project
  AutorzyJ. ŚLIZOWSKI, K. Urbańczyk, K. Serbin
  ŹródłoMechanical behavior of salt VII : proceedings of the 7th conference on the Mechanical behavior of salt : Paris, France, 16–19 April 2012 / eds. Pierre Bérest, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2012. — S. 209–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułSzczelność kawern magazynowych wodoru w złożach soli kamiennej
  AutorzyJarosław ŚLIZOWSKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Stanisław Burliga, Krzysztof POLAŃSKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 78
 • słowa kluczowe: sól kamienna, przepuszczalność soli kamiennej, magazynowanie wodoru

  keywords: hydrogen storage, rock salt, permeability of rock salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułTransport i magazynowanie gazu ziemnego
  AutorzyCzesław RYBICKI, Jacek BLICHARSKI, Władysław DULIŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Jan Marszałek
  ŹródłoVademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — s. 613–746
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWstępna ocena właściwości reologicznych wybranych rodzajów soli kamiennej
  AutorzyKarolina SERBIN, Tomasz TOBOŁA, Jarosław ŚLIZOWSKI, Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2016 nr 12, s. 127–135
 • słowa kluczowe: inkluzje fluidalne, sole kamienne, szybkość pełzania

  keywords: fluid inclusions, rock salt, creep rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: