Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Ślizowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2018-0622

ResearcherID: brak

Scopus: 6507057208

PBN: 901197

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • An attempt to asses suitability of middle-Poland salt domes for natural gas storage
2
 • Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazu
3
 • Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazu
4
 • Czynniki determinujące stateczność wyrobisk eksploatacyjnych i magazynowych w soli kamiennej
5
 • Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnych
6
 • Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnych
7
 • Laboratory investigations of geotechnical properties of rock salt in Polish salt deposits
8
 • Możliwości magazynowania energii w kawernach solnych
9
 • Możliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych
10
 • Możliwości składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli kamiennej
11
 • Możliwości zastosowania technologii CAES w warunkach polskich
12
 • Possibility of energy storage in salt caverns
13
14
 • Przydatność środkowopolskich wysadów solnych do magazynowania gazu ziemnego – oszacowanie na podstawie danych z KPMG Mogilna
15
 • Salt chamber for the astroparticle detector – LAGUNA project
16
 • Szczelność kawern magazynowych wodoru w złożach soli kamiennej
17
18
 • The possibility of applying CAES technology in Polish conditions
19
 • Tightness of hydrogen storage caverns in salt deposits
20
 • Transport i magazynowanie gazu ziemnego
21
 • Wstępna ocena właściwości reologicznych wybranych rodzajów soli kamiennej