Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Ślizowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2018-0622

ResearcherID: brak

Scopus: 6507057208

PBN: 901197

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2111910
2017523
2016422
2015211
20143111
201311
2012321
20113111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21696
2017532
20164112
201522
20143111
201311
2012312
2011321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21174
2017541
201644
201522
201433
201311
2012321
201133
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21417
2017523
201644
2015211
201433
201311
2012312
201133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem211011
2017532
2016413
2015211
2014312
201311
2012321
2011321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21138
2017532
2016422
201522
2014321
201311
2012321
20113211
 • An attempt to asses suitability of middle-Poland salt domes for natural gas storageOcena przydatności środkowopolskich wysadów solnych do magazynowania gazu ziemnego / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 335–349. — Bibliogr. s. 349. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/92786/PDF/10267-Volume57_Issue2-05_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: cechsztyn, kawerny solne, magazynowanie gazu ziemnego, wysady solne, pojemność kawerny

  keywords: Polish Zechstain, natural gas storage, salt domes, salt caverns, cavern capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0021-6

2
 • Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazuAnalysis of Polish rock salt deposits variability in terms of underground gas storage / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof, Karolina Serbin // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 431–443. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazuAnalysis of Polish rock salt deposits variability in terms of underground gas storage / Jarosław ŚLIZOWSKI, Karolina Serbin, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 65. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czynniki determinujące stateczność wyrobisk eksploatacyjnych i magazynowych w soli kamiennejDeterminants of underground excavations and storage chamber stability in rock salt / Stanisław Burliga, Leszek Lankof, Andrzej Sadowski, Jarosław ŚLIZOWSKI, Piotr Urbański // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 36–37. — Tekst pol.-ang.. — J. Ślizowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnychEffectiveness of natural gas and hydrogen storage in salt caverns / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Mariusz ŁACIAK, Leszek Lankof, Karolina SERBIN // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 994–998. — Bibliogr. s. 998

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.10

6
 • Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnychEfficiency of storage in salt caverns for natural gas and hydrogen / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Mariusz ŁACIAK, Leszek Lankof, Karolina SERBIN // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 77. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy storage, ydrogen, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Laboratory investigations of geotechnical properties of rock salt in Polish salt deposits / J.ŚLIZOWSKI, S. NAGY, S. Burliga, K. SERBIN, K. POLAŃSKI // W: Mechanical behavior of salt VIII : proceedings of the conference on Mechanical behavior of salt, SALTMECH VIII : Rapid City, USA, 26–28 May 2015 / eds. Lance Roberts, Kirby Mellegard, Frank Hansen. — Boca Raton, [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2015. — ISBN: 978-1-138-02840-1 ; e-ISBN: 978-1-315-67885-6. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości magazynowania energii w kawernach solnychPossibilities of energy storage in salt caverns / Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 12. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, sprężone powietrze, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych[Possibilities of natural gas storage in Polish rock salt deposits depending on geological and mining conditions] / red. Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk ; aut.: Grzegorz Czapowski, Leszek Lankof, Karolina Serbin, Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Ślizowski, Maciej Tomaszczyk, Kazimierz Urbańczyk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — 131, [1] s.. — Bibliogr. s. 125–129, Streszcz.. — ISBN: 978-83-60195-34-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli kamiennejPossibility of high level radioactive waste disposal in rock salt deposits / Leszek Lankof, Jarosław ŚLIZOWSKI, Karolina Serbin // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2013 R. 9, s. 97–100. — Bibliogr. s. 100. — Jarosław Ślizowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XVIII Międzynarodowe sympozjum solne / International salt symposium : „Quo vadis sal” : Sopot, 10–11 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości zastosowania technologii CAES w warunkach polskichCAES technology can be applied in Polish conditions / Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 20. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, CAES, turbina gazowa, kawerny solne, magazynowanie sprężonego powietrza

  keywords: wind turbines, CAES, gas turbine, compressed air storage, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Possibility of energy storage in salt caverns / Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 2, s. 405–415. — Bibliogr. s. 414–415, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/EJosr6

 • keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.2.405

13
14
 • Przydatność środkowopolskich wysadów solnych do magazynowania gazu ziemnego – oszacowanie na podstawie danych z KPMG MogilnaSuitability of Middle-Poland salt domes for natural gas storage – an assessment after data from CUGS Mogilno / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 12–13. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Salt chamber for the astroparticle detector – LAGUNA project / J. ŚLIZOWSKI, K. Urbańczyk, K. Serbin // W: Mechanical behavior of salt VII : proceedings of the 7th conference on the Mechanical behavior of salt : Paris, France, 16–19 April 2012 / eds. Pierre Bérest, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2012. — ISBN: 978-0-415-62122-9 ; e-ISBN: 978-0-203-10076-9. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Szczelność kawern magazynowych wodoru w złożach soli kamiennejTightness of hydrogen storage cavern in rock salt deposit / Jarosław ŚLIZOWSKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Stanisław Burliga, Krzysztof POLAŃSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 78. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sól kamienna, przepuszczalność soli kamiennej, magazynowanie wodoru

  keywords: hydrogen storage, rock salt, permeability of rock salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The possibility of applying CAES technology in Polish conditions / Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Summ.

 • keywords: wind turbines, CAES, gas turbine, compressed air storage, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.207

19
20
 • Transport i magazynowanie gazu ziemnego[Transport and storage of natural gas] / Czesław RYBICKI, Jacek BLICHARSKI, Władysław DULIŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Jan Marszałek // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — s. 613–746. — Bibliogr. s. 743–746

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wstępna ocena właściwości reologicznych wybranych rodzajów soli kamiennejPreliminary evaluation of the rheological properties of selected types of salts / Karolina SERBIN, Tomasz TOBOŁA, Jarosław ŚLIZOWSKI, Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2016 nr 12, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.. — K. Serbin, T. Toboła, J. Ślizowski, K. Polański – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: inkluzje fluidalne, sole kamienne, szybkość pełzania

  keywords: fluid inclusions, rock salt, creep rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: