Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Ślizowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2018-0622

ResearcherID: brak

Scopus: 6507057208

PBN: 901197

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazuAnalysis of Polish rock salt deposits variability in terms of underground gas storage / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof, Karolina Serbin // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 431–443. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazuAnalysis of Polish rock salt deposits variability in terms of underground gas storage / Jarosław ŚLIZOWSKI, Karolina Serbin, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 65. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czynniki determinujące stateczność wyrobisk eksploatacyjnych i magazynowych w soli kamiennejDeterminants of underground excavations and storage chamber stability in rock salt / Stanisław Burliga, Leszek Lankof, Andrzej Sadowski, Jarosław ŚLIZOWSKI, Piotr Urbański // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 36–37. — Tekst pol.-ang.. — J. Ślizowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnychEffectiveness of natural gas and hydrogen storage in salt caverns / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Mariusz ŁACIAK, Leszek Lankof, Karolina SERBIN // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 994–998. — Bibliogr. s. 998

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.10

6
 • Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnychEfficiency of storage in salt caverns for natural gas and hydrogen / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Mariusz ŁACIAK, Leszek Lankof, Karolina SERBIN // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 77. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy storage, ydrogen, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Laboratory investigations of geotechnical properties of rock salt in Polish salt deposits / J.ŚLIZOWSKI, S. NAGY, S. Burliga, K. SERBIN, K. POLAŃSKI // W: Mechanical behavior of salt VIII : proceedings of the conference on Mechanical behavior of salt, SALTMECH VIII : Rapid City, USA, 26–28 May 2015 / eds. Lance Roberts, Kirby Mellegard, Frank Hansen. — Boca Raton, [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2015. — ISBN: 978-1-138-02840-1 ; e-ISBN: 978-1-315-67885-6. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości magazynowania energii w kawernach solnychPossibilities of energy storage in salt caverns / Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 12. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, sprężone powietrze, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych[Possibilities of natural gas storage in Polish rock salt deposits depending on geological and mining conditions] / red. Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk ; aut.: Grzegorz Czapowski, Leszek Lankof, Karolina Serbin, Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Ślizowski, Maciej Tomaszczyk, Kazimierz Urbańczyk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — 131, [1] s.. — Bibliogr. s. 125–129, Streszcz.. — ISBN: 978-83-60195-34-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli kamiennejPossibility of high level radioactive waste disposal in rock salt deposits / Leszek Lankof, Jarosław ŚLIZOWSKI, Karolina Serbin // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2013 R. 9, s. 97–100. — Bibliogr. s. 100. — Jarosław Ślizowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XVIII Międzynarodowe sympozjum solne / International salt symposium : „Quo vadis sal” : Sopot, 10–11 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości zastosowania technologii CAES w warunkach polskichCAES technology can be applied in Polish conditions / Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 20. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, CAES, turbina gazowa, kawerny solne, magazynowanie sprężonego powietrza

  keywords: wind turbines, CAES, gas turbine, compressed air storage, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Przydatność środkowopolskich wysadów solnych do magazynowania gazu ziemnego – oszacowanie na podstawie danych z KPMG MogilnaSuitability of Middle-Poland salt domes for natural gas storage – an assessment after data from CUGS Mogilno / Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 12–13. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Salt chamber for the astroparticle detector – LAGUNA project / J. ŚLIZOWSKI, K. Urbańczyk, K. Serbin // W: Mechanical behavior of salt VII : proceedings of the 7th conference on the Mechanical behavior of salt : Paris, France, 16–19 April 2012 / eds. Pierre Bérest, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2012. — ISBN: 978-0-415-62122-9 ; e-ISBN: 978-0-203-10076-9. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Szczelność kawern magazynowych wodoru w złożach soli kamiennejTightness of hydrogen storage cavern in rock salt deposit / Jarosław ŚLIZOWSKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Stanisław Burliga, Krzysztof POLAŃSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 78. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sól kamienna, przepuszczalność soli kamiennej, magazynowanie wodoru

  keywords: hydrogen storage, rock salt, permeability of rock salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The possibility of applying CAES technology in Polish conditions / Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Summ.

 • keywords: wind turbines, CAES, gas turbine, compressed air storage, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.207

19
20
 • Transport i magazynowanie gazu ziemnego[Transport and storage of natural gas] / Czesław RYBICKI, Jacek BLICHARSKI, Władysław DULIŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Jan Marszałek // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — s. 613–746. — Bibliogr. s. 743–746

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wstępna ocena właściwości reologicznych wybranych rodzajów soli kamiennejPreliminary evaluation of the rheological properties of selected types of salts / Karolina SERBIN, Tomasz TOBOŁA, Jarosław ŚLIZOWSKI, Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2016 nr 12, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.. — K. Serbin, T. Toboła, J. Ślizowski, K. Polański – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: inkluzje fluidalne, sole kamienne, szybkość pełzania

  keywords: fluid inclusions, rock salt, creep rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: