Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Suchanek, dr inż.

poprzednio: Wolska

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1393-9458 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70943b878c28a0473b87bc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnalysis of selected micro and macro elements in emph {in vitro} culture of emph {Bacopa monnieri}
  AutorzyAgata KRAKOWSKA, Maciej Łojewski, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Małgorzata WOLSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 4textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — S. 401
2
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of inorganic sorbents for removal of humic acids and heavy metals from water solutions
  AutorzyE. NIEWIARA, M. WOLSKA, W. W. KUBIAK, D. KATA, W. RECZYŃSKI, A. SMALEC
  ŹródłoICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. — [Barcelona : s. n.], 2013. — S. [1] PW29
3
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of the amorphous oxides for sample purification for environmental analysis with voltamperometric sensors
  AutorzyWładysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Witold RECZYŃSKI
  ŹródłoBook of abstracts of the 9textsuperscript{th} Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. — [Finland : s. n.], [2011]. — S. [1], P-080
4
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułApplication of Yttria-stabilized zirconia materials for heavy metals removal
  AutorzyM. WOLSKA, A. SMALEC, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK
  ŹródłoEYEC monograph : 4textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — S. 448
5
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadania efektywności usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
  AutorzyEwa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoProblemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / pod red. Władysława W. Kubiaka, Bogusława Basia, [Małgorzaty Jakubowskiej]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014. — S. 261–275
6
 • [referat, 2013]
 • TytułDetermination of organo-tin compounds with the renovable film mercury sensor
  AutorzyE. NIEWIARA, M. WOLSKA, W. W. KUBIAK, D. KATA, W. RECZYŃSKI, A. SMALEC
  ŹródłoICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. — [Barcelona : s. n.], 2013. — S. [1] PW30
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEffectiveness of adsorption and filtration processes for removal of humic acids and heavy metals from water solutions
  AutorzyM. WOLSKA, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK, A. SMALEC
  ŹródłoEYEC monograph : 3textsuperscript{rd} European Young Engineers Conference : April 29–30textsuperscript{th} 2014, Warsaw / ed. Michał Wojasiński. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2014. — S. 247–248
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułFortified mycelium of fomitopsis officinalis (Agaricomycetes) as a source of biologically active substances effective in the prevention of civilization diseases
  AutorzyAgata Fijałkowska, Agata Krakowska, Jan Lazur, Anna Włodarczyk, Piotr Zięba, Małgorzata SUCHANEK, Katarzyna Sulkowska-Ziaja, Bozena Muszynska
  ŹródłoInternational Journal of Medicinal Mushrooms. — 2021 vol. 23 iss. 9, s. 29-44
9
 • [fragment książki, 2014]
 • Tytułemph {In vitro} mycelial cultures and fruiting bodies of emph {Agaricus bisporous} as source of bioelements
  AutorzyAgata SMALEC, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata WOLSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 3textsuperscript{rd} European Young Engineers Conference : April 29–30textsuperscript{th} 2014, Warsaw / ed. Michał Wojasiński. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2014. — S. 238–239
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułNanopowders of yttria-stabilized zirconia doped with rare earth elements as adsorbents of humic acids
  AutorzyMałgorzata SUCHANEK, Ewa NIEWIARA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 12 iss. 23 art. no. 3915, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/23/3915/pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • Tytułemph{Pleurotus} spp. mycelia enriched in magnesium and zinc salts as a potential functional food
  AutorzyAnna Włodarczyk, Agata Krakowska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Małgorzata SUCHANEK, Piotr Zięba, Włodzimierz Opoka, Bożena Muszyńska
  ŹródłoMolecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 26 iss. 1 art. no. 162, s. 1–22. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/1/162/pdf
12
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRemoval of humic acids from water solutions with the use of inorganic sorbents
  AutorzyM. WOLSKA, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK, A. SMALEC
  ŹródłoEYEC monograph : 3textsuperscript{rd} European Young Engineers Conference : April 29–30textsuperscript{th} 2014, Warsaw / ed. Michał Wojasiński. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2014. — S. 249–250
13
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułResearch on optimally balanced bioelements rate in in vitro cultured mushroom
  AutorzyAgata KRAKOWSKA, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata WOLSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 4textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — S. 400
14
 • [referat, 2013]
 • TytułSorpcja metali ciężkich na nanoproszkach domieszkowanych metalami ziem rzadkich
  AutorzyEwa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — S. 61
15
 • [referat, 2016]
 • TytułSorpcja związków butylocyny w zawiesinach wodnych nanomateriałów tlenkowych
  AutorzyEwa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK, Małgorzata SUCHANEK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 94
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułSupplementation with magnesium salts – a strategy to increase nutraceutical value of emph {Pleurotus djamor} fruiting bodies
  AutorzyPiotr Zięba, Agnieszka Sękara, Emilia Bernaś, Agata Krakowska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Edward Kunicki, Małgorzata SUCHANEK, Bożena Muszyńska
  ŹródłoMolecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 26 iss. 11 art. no. 3273, s. 1–19. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/11/3273/pdf
17
 • [referat, 2012]
 • TytułSurface active substances sorption on titanium dioxide – the process effectiveness
  AutorzyE. NIEWIARA, B. PACZOSA-BATOR, W. RECZYŃSKI, M. WOLSKA, R. PIECH
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 228
18
 • [referat, 2015]
 • TytułWoltamperometryczne badania katalitycznych właściwości nanoproszków YSZ domieszkowanych metalami przejściowymi
  AutorzyA. ŁADOCHA, M. WOLSKA, W. W. KUBIAK
  ŹródłoXLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015. — S. 328
19
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułWoltamperometryczne oznaczanie związków organometalicznych cyny i arsenu
  AutorzyEwa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK, Małgorzata SUCHANEK
  ŹródłoPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 213–226
20
 • [referat, 2012]
 • TytułWykorzystanie odnawialnej błonkowej elektrody rtęciowej w specjacyjnym oznaczaniu związków organocyny
  AutorzyEwa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. — S. 60–61
21
 • [referat, 2012]
 • TytułZastosowanie adsorbentów nieorganicznych do usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
  AutorzyEwa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK, Robert PIECH
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. — S. 64
22
 • [referat, 2013]
 • TytułZastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej w oznaczaniu monobutylocyny oraz dibutylocyny : [abstrakt]
  AutorzyEwa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — S. 60
23
 • [referat, 2015]
 • TytułZastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej w oznaczeniach organicznych form cyny i arsenu
  AutorzyEwa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — S. 61
24
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie nanomateriałów do usuwania As(III) i As(V) z roztworów wodnych
  AutorzyMałgorzata WOLSKA, Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — S. 100