Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Suchanek, dr inż.

poprzednio: Wolska

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1393-9458 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70943b878c28a0473b87bc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analysis of selected micro and macro elements in \emph {in vitro} culture of \emph {Bacopa monnieri}
2
 • Application of inorganic sorbents for removal of humic acids and heavy metals from water solutions
3
 • Application of the amorphous oxides for sample purification for environmental analysis with voltamperometric sensors
4
 • Application of Yttria-stabilized zirconia materials for heavy metals removal
5
 • Badania efektywności usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
6
 • Determination of organo-tin compounds with the renovable film mercury sensor
7
 • Effectiveness of adsorption and filtration processes for removal of humic acids and heavy metals from water solutions
8
 • Fortified mycelium of fomitopsis officinalis (Agaricomycetes) as a source of biologically active substances effective in the prevention of civilization diseases
9
 • \emph {In vitro} mycelial cultures and fruiting bodies of \emph {Agaricus bisporous} as source of bioelements
10
 • Nanopowders of yttria-stabilized zirconia doped with rare earth elements as adsorbents of humic acids
11
 • \emph{Pleurotus} spp. mycelia enriched in magnesium and zinc salts as a potential functional food
12
 • Removal of humic acids from water solutions with the use of inorganic sorbents
13
 • Research on optimally balanced bioelements rate in in vitro cultured mushroom
14
 • Sorpcja metali ciężkich na nanoproszkach domieszkowanych metalami ziem rzadkich
15
 • Sorpcja związków butylocyny w zawiesinach wodnych nanomateriałów tlenkowych
16
 • Supplementation with magnesium salts – a strategy to increase nutraceutical value of \emph {Pleurotus djamor} fruiting bodies
17
 • Surface active substances sorption on titanium dioxide – the process effectiveness
18
 • Woltamperometryczne badania katalitycznych właściwości nanoproszków YSZ domieszkowanych metalami przejściowymi
19
 • Woltamperometryczne oznaczanie związków organometalicznych cyny i arsenu
20
 • Wykorzystanie odnawialnej błonkowej elektrody rtęciowej w specjacyjnym oznaczaniu związków organocyny
21
 • Zastosowanie adsorbentów nieorganicznych do usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
22
 • Zastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej w oznaczaniu monobutylocyny oraz dibutylocyny
23
 • Zastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej w oznaczeniach organicznych form cyny i arsenu
24
 • Zastosowanie nanomateriałów do usuwania As(III) i As(V) z roztworów wodnych