Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaznowska-Opala, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9076-1422

ResearcherID: W-4180-2018

Scopus: 56768041900

PBN: 931175

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1
2
 • Causes of decreased discharge and damage to a dewatering well’s gravel coat
3
 • Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w Jaworznie
4
 • Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells
5
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie Opolskim
6
 • Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczego
7
 • Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych
8
 • Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych - studium przypadku
9
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ
10
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ
11
 • Porównanie parametrycznych metod oceny stanu studni wierconych
12
 • Porównanie wybranych metod interpretacji wyników próbnego pompowania na przykładzie studni badawczej AGH-1
13
 • Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego Świerki
14
 • Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych
15
 • Regeneracja studni głębinowych
16
 • Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznej
17
 • The assessment of susceptibility on drainage in an aquifer on the basis of pumping tests in a lignite mine
18
 • The dynamics of water wells efficiency reduction and ageing process compensation
19
 • The method of wells' efficiency estimation
20
 • Variability of selected physical and chemical parameters of the Kłodnica river waters (Silesian region)