Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Blajer, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7748-470X

ResearcherID: brak

Scopus: 55270164500

PBN: 3927117

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem20911
201922
201811
2017321
2016321
2015312
201411
2012413
2011321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem201451
2019211
201811
2017321
2016321
2015321
201411
201244
201133
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20173
201922
201811
2017312
201633
201533
201411
201244
2011321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20218
2019211
201811
201733
201633
201533
201411
2012413
201133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20119
201922
201811
2017312
2016312
2015321
201411
2012431
2011312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20119
201922
201811
2017312
2016312
2015321
201411
2012431
20113121
 • Analiza wyników pomiarów ekstensometrycznych wokół drążonego tunelu
2
 • Budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem odpadów górniczych w aspekcie logistyki odzysku
3
 • Earthworks logistics in the high density urban development conditions - case study
4
 • Earthworks logistics in the high density urban development conditions – case study
5
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
6
 • Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora
7
 • Monitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobisk
8
 • Monitoring tuneli w aspekcie optymalizacji stosowanych rozwiązań technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa
9
 • Możliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
10
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
11
 • Reverse logistics in solutions of construction engineering – case study
12
 • Stability analysis of underground mining openings with complex geometry
13
 • The preliminary research of the physico-mechanical properties of aggregates based on the colliery shale, supplemented by fly ash
14
 • Tunel drogowy w lalikach jako pierwszy krok do rozwoju tunelarstwa komunikacyjnego w Polsce
15
 • Właściwości mieszanin kruszywowych na bazie odpadów górniczych
16
 • Wpływ tunelu wykonanego w warunkach fliszu karpackiego na powierzchnię terenu
17
 • Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych na dobór parametrów obudowy wstępnej tunelu drogowego w Lalikach
18
 • Wpływ wykonania tunelu w warunkach fliszu karpackiego na powierzchnię terenu w oparciu o pomiary geodezyjne
19
 • Współpraca masywu skalnego z obudową tunelu drogowego w warunkach fliszu karpackiego
20
 • Zastosowanie logistyki odzysku w rozwiązaniach inżynierskich – studium przypadku